510 2016 Endringsartikkel 1474

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1474
Forslagsdato 11.07.2016
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9 Elektrotekniske bygninger og rom
Avsnitt Flere
Forslagstekst Det er totalt fem kategorier for elektrotekniske rom (0, 1, 2, 3 og 3 skap), men ingen av disse passer for kiosk for autotransformator. Alle de beskrevene kategoriene setter krav til belysning, men kiosk for autotransformator trenger ikke egen belysning. Installasjon av lys gir i de fleste tilfeller ekstra kostnader som er unødvendige. Det er heller ikke behov for beskyttelse mot støv, signaloverføring og varsling, samt en del andre krav som settes for de fem kategoriene. Enten bør det opprettes en ny kategori 4, eller så må en annen kategori endres for å tilpasses nødvendige krav for autotransformatoren.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt.

2.5 L - levetid

Ivaretatt.

2.6 Ø - økonomi

Ivaretatt.

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Følgende endring gjøres i avsnitt 1, punkt a) eller tabellen:

  • underpunkt 1 suppleres med 2 nye underpunkt.

De tre underpunktene blir:

  1. Vurdering: Elektroteknisk rom av kategori "3 skap" er et skap plassert i naturlig utemiljø eller i tunnel. En del bygningstekniske krav bør da vurderes som trivielt oppfylt eller falle fra.
  2. Utførelse: Kiosk for autotransformator karakteriseres her som kategori "3 skap", og skal prosjekteres uten fremtidig utvidelse og uten elektrisk installasjon for: belysning, varme, ventilasjon, brannsikring, tilgangskontroll og varsling.
  3. Unntak: Der det er en nærliggende bygning med 400/230 VAC, kan kiosk for autotransformator ha installert belysning og elektrisk uttak.
Vedlikeholdsarbeid i kiosk for autotransformator kan om nødvendig foretas med medbrakt lyskilde. Fremføring av 400/230 VAC kan være sterkt kostnadsdrivende.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 13:57 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 19. aug. 2016 kl. 15:06 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:16 (CEST)Bra! - JMe - ok

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 25. aug. 2016 kl. 08:35 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --