510 2016 Endringsartikkel 1487

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1487
Forslagsdato 26.07.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt Nytt punkt 2.1
Forslagstekst Sett inn nytt punkt 2.1 som beskriver variasjoner i utetemperatur og solinnstråling:

2.1 Klimatiske forhold

a) Omgivelsestemperatur: Maksimal og minimal omgivelsestemperatur med 50 års returtid definert i nasjonalt tillegg til NS-EN 1991-1-5 skal legges til grunn ved prosjektering.

  1. Vurdering: Det nasjonale tillegget i NS-EN 1991-1-5:2003/NA:2008 angir isotermkart for maksimal- og minimaltemperatur i Norge i skyggen, med returtid på 50 år.

b) Soloppvarming: For materiell, liner, kabler og skap skal det tas nødvendige hensyn til soloppvarming. Solinnstråling vinkelrett på en flate er ca. 1050 W/m2.

  1. Utførelse: Soloppvarming av skap og materiell kan begrenses med en reflekterende overflatebehandling.
  2. Utførelse: En gunstig plassering kan begrense eksponering av sollys.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Nødvendig informasjon for korrekt prosjektering.

2.2 A - tilgjengelighet

Nødvendig informasjon for korrekt prosjektering.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke påvirket.

2.4 S - sikkerhet

Nødvendig informasjon for korrekt prosjektering.

2.5 L - levetid

Nødvendig informasjon for korrekt prosjektering.

2.6 Ø - økonomi

Nødvendig informasjon for korrekt prosjektering.

2.7 K - kapasitet

Ikke påvirket.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 13:59 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 19. aug. 2016 kl. 15:12 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:19 (CEST)JMe - ok -

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 25. aug. 2016 kl. 13:53 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --