510 2016 Endringsartikkel 1492

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1492
Forslagsdato 12.08.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9
Avsnitt 1
Forslagstekst Etter tabellen med definisjon av kategori for elektrotekniske rom settes inn følgende krav:

[ a) Kategori for elektrotekniske rom: Det skilles mellom fem kategorier elektrotekniske rom slik:
... (tabell) ... som før ]

  1. Vurdering: I en bygning med flere elektrotekniske rom skal kategorien for hvert enkelt elektroteknisk rom fastsettes individuelt.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

ikke relevant

2.2 A - tilgjengelighet

ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

ikke relevant

2.4 S - sikkerhet

ikke relevant

2.5 L - levetid

ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

Uten presiseringen (regelverkskravet) kan tolkninger være kostnadsdrivende.

2.7 K - kapasitet

ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 13:59 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 19. aug. 2016 kl. 15:13 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:20 (CEST)JMe - ok -

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 25. aug. 2016 kl. 08:44 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --