510 2016 Endringsartikkel 1497

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1497
Forslagsdato 12.08.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9
Avsnitt 2.3
Forslagstekst se også endringsforslag 1428 som bare førte til en liten presisering.

Nedre grense på gulvarealer fjernes.

Forslag til ny tekst:

2.3 Størrelse på rom

a) Gulvareal: Innvendig størrelse på elektroteknisk rom skal beregnes ut fra det utstyr som rommet skal inneholde.

  1. Utførelse: Det anbefales å inkludere noe gulvareal som reserve, minimum plass for et stativ.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

2.4 S - sikkerhet

Ikke relevant

2.5 L - levetid

Ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

Nedre grense på gulvareal kan være kostnadsdrivende

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 14:02 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 09:24 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:34 (CEST)OK - JMe -

4.4 Teknologi

Teksten må tilpasses følgende mening: Rommene skal i utgangspunktet ikke behøve større plass enn hva man trenger for å få plassert skap/tavler. Det skal jo være plass i hvert skap for fremtidige utvidelser. Teksten kan åpne for at dersom man vurderer at man i fremtiden får behov for nytt skap skal det påses at det er plass til hensiktsmessig plassering av det nye skapet. Prosentvis angivelse er alt for lite presist og kan være unødvendig fordyrende uten at det gir praktisk nytte (les: mulighet for skapplassering langs vegg). OK--Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2016 kl. 12:43 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --