510 2016 Endringsartikkel 1506

Endringsinformasjon

EndringsID 1506
Forslagsdato 24.08.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 7
Avsnitt 2.2.1
Forslagstekst Referansen til NEK 400 trenger oppdatering.

For jernbaneinstallasjoner brukes EN 50121-serien.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Lite relevant, ingen reduksjon

A - tilgjengelighet

Lite relevant, ingen reduksjon

M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

S - sikkerhet

Ikke relevant

L - levetid

Ikke relevant

Ø - økonomi

Ikke relevant

K - kapasitet

Ikke relevant

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Ny tekst

a) Isolasjonsnivå: Anlegg, utstyr og komponenter skal bygges slik at isolasjonsnivåene i Tabell 1 oppfylles.

  1. Utførelse: Verdiene gjelder for 230/400 V system, og med referanse til NEK 400 skilles det ikke mellom isolasjonsholdfasthet for fase-fase og fase-jord.
Kravene til isolasjonsnivå gjelder for isolasjonsholdfasthet ved 1,2/50 μs-støt og 8/20 μs-støt.

Tabell 1: Isolasjonsnivå for lavspenningsanlegg
Impulsholdespenning, UNi Anleggsbeskrivelse Kommentar
6 kV
Hovedfordeling, strøminntak, inklusiv måler Inntak fra lokal netteier [NEK 400:2014, tabell 44C]
Inntak fra reservestrømstransformator
4 kV
Fast opplegg inkl. ledninger og stikkontakter [NEK 400:2014, tabell 44C]
Signal og telekommunikasjon [EN 50121-4]
2,5 kV
Vanlig utstyr [NEK 400:2014, tabell 44C]
2 kV
(fase-fase: 1 kV)
Vanlig utstyr [EN 50121-5]
1,5 kV
Spesielt beskyttet utstyr [NEK 400:2014, tabell 44C]
[NEK 400:2014, tabell 44C] har også andre spenningsverdier (400/690 V, 1000 V).
[EN 50121-serien] anvendes for faste jernbaneinstallasjoner (inkludert rullende materiell).

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 25. aug. 2016 kl. 13:45 (CEST)

Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 15:04 (CEST)

Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 31. aug. 2016 kl. 09:48 (CEST)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --