510 2016 Endringsartikkel 1507

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1507
Forslagsdato 24.08.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 7
Avsnitt 3.2
Forslagstekst Supplerer avsnittet med overspenningsvern for 11/22 kV (nytt)
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke redusert

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke redusert

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke redusert, men supplerende ny informasjon

2.4 S - sikkerhet

Ikke redusert

2.5 L - levetid

Ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Ny tekst

3.2 Krav til overspenningsvern i anlegg med 15 kV og 11/22 kV

a) Overspenningsvern: Det skal monteres overspenningsvern (metalloksidavleder) ved punkter i nettet der det er risiko for skade på utstyr eller kabler som følge av overspenninger.

  1. Utførelse: Som et minimum skal det monteres overspenningsvern ved de stedene som er beskrevet i avsnittene 3.2.1 - 3.2.4 nedenfor.

b) Krav til overspenningsvern: Ved valg av overspenningsvern i anlegg med 15, 11 eller 22 kV skal de dimensjonerende spenninger gitt i Tabell 1 følges.

Tabell 1: Dimensjonerende spenninger for valg av overspenningsvern i anlegg med 15, 11 eller 22 kV
Parameter (EN 60099-4) KL-anlegg, 15 kV 11 kV 22 kV
Kontinuerlig driftsspenning Uc 17,25 kV 15 kV 30 kV
Merkespenning Ur > 22,0 kV > 11 kV > 22 kV
Vernenivå Upl Anbefalt mindre enn 70 kV, men opp til 85 kV aksepteres.
Impulsholdespenning UNi 125 kV Vurderes: 60/75/95 kV Vurderes: 95/125/145 kV

c) Verifikasjon av metalloksidavledere: Ved bruk av metalloksidavleder skal beskyttelsen simuleres som spesifisert i EN 50124-2.

  1. Utførelse: Simuleringen kan utføres som del av type- eller systemdokumentasjonen av produsent eller av tredjepart.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

"ved punkter i nettet hvor det kan forventes å opptre skade på utstyr eller kabler som følge overspenninger" Vi forventer vel ikke at det skal opptre skade, det menes vel hvor det er risiko / (stor/høy risiko) for at det skal opptre skade som følge av overspenninger. Ellers ok--Finn Holom (diskusjon) 25. aug. 2016 kl. 13:49 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

Enig med Finn OK--Jens Melsom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 15:05 (CEST)

4.4 Teknologi

--Tore Telstad (diskusjon) 31. aug. 2016 kl. 09:50 (CEST) ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --