510 2016 Endringsartikkel 1511

Endringsinformasjon

EndringsID 1511
Forslagsdato 26.08.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 6 Jording og utjevning
Avsnitt 13 a)
Forslagstekst Krav til verifisering av kontinuitet av tilkoblinger og utjevningsforbindelser i jordingsanlegg ble borte i siste revisjon (tidligere punkt 7.1 b)).

Sett inn nytt underpunkt 1 i 13 a):

  1. Utførelse: I jordingsanlegg skal kontinuitet i tilkoblinger og utjevningsforbindelser verifiseres og dokumenteres.
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

(se vedlikeholdbarhet)

A - tilgjengelighet

Ikke relevant

M - vedlikeholdbarhet

Nødvendig dokumentasjon er viktig

S - sikkerhet

(se vedlikeholdbarhet)

L - levetid

Ikke relevant

Ø - økonomi

Ikke relevant

K - kapasitet

Ikke relevant

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 14:40 (CEST)

Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 15:08 (CEST)

Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 31. aug. 2016 kl. 10:03 (CEST)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --