510 2016 Endringsartikkel 1511

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1511
Forslagsdato 26.08.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 6 Jording og utjevning
Avsnitt 13 a)
Forslagstekst Krav til verifisering av kontinuitet av tilkoblinger og utjevningsforbindelser i jordingsanlegg ble borte i siste revisjon (tidligere punkt 7.1 b)).

Sett inn nytt underpunkt 1 i 13 a):

  1. Utførelse: I jordingsanlegg skal kontinuitet i tilkoblinger og utjevningsforbindelser verifiseres og dokumenteres.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

(se vedlikeholdbarhet)

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Nødvendig dokumentasjon er viktig

2.4 S - sikkerhet

(se vedlikeholdbarhet)

2.5 L - levetid

Ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 14:40 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 15:08 (CEST)

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 31. aug. 2016 kl. 10:03 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --