510 2016 Endringsartikkel 1594

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1594
Forslagsdato 16.11.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 7 Isolasjonskoordinering
Avsnitt 2.1.2 underpunkt 3 til punkt d)
Forslagstekst Revidert tekst på underpunkt 3 til punkt d): (... kan ==> ... bør)

d) ...

  1. Utførelse: For å begrense risiko for overslag ved bruk av mindre klaringer enn spesifisert i EN 50124-1, bør det benyttes tilleggsbeskyttelse, for eksempel overspenningsavleder eller isolert leder.

I lærebokstekst som umiddelbart følger d), 3, slettes varsel om ventende endring.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Til det bedre.

2.2 A - tilgjengelighet

Til det bedre.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Til det bedre.

2.4 S - sikkerhet

Uten betydning.

2.5 L - levetid

Uten betydning.

2.6 Ø - økonomi

Uten betydning.

2.7 K - kapasitet

Uten betydning.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Endringsforslag 1593.

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK --Erik Borgersen (diskusjon) 23. jan. 2017 kl. 08:57 (CET)

4.2 Prosjekter

ok--Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2017 kl. 13:48 (CET)Brede Nermoen 21.01.17

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:14 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 20. jan. 2017 kl. 13:15 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --