510 2016 Endringsartikkel 1606

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1606
Forslagsdato 06.12.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9 Elektrotekniske bygninger og rom
Avsnitt 2.2.1
Forslagstekst For AT-kiosk og omformer er det ikke spesifisert krav til adkomst:

- For AT-kiosk løftes taket av ved utskifting av transformator.

- For omformer gjøres det tilpasninger i hvert enkelt tilfelle.

Kravendringene oppdateres i tabellen.

I flere normer fra CENELEC er høyde i lysåpning spesifisert til 2130 mm, følgelig justeres høyden i tabellen.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt.

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt.

2.5 L - levetid

Ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

Lite relevant

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Teksten i 2.2.1 oppdateres som følger:

a) Adkomst: Adkomst til elektrotekniske rom skal tilpasses for det utstyret som skal fraktes inn og ut av rommet gjennom en dør som slår ut av rommet.

  1. Utførelse: Dør skal inngå i brannseksjoneringen.
  2. Utførelse: Dersom dør har midtstolpe, skal den kunne demonteres og fjernes ved behov.
  3. Utførelse: Over dør kan det etableres et fast felt som ved behov kan demonteres og fjernes.
  4. Utførelse: Minstekrav til lysåpning i dør til elektroteknisk rom er gitt i Tabell 1

Tabell 1: Minstekrav til lysåpning i dør
Type rom Tobladet dør
(bredde x høyde) mm
Enkel dør
(bredde x høyde) mm
Felt over dør
Elektroteknisk rom i kategori 0 og 1 1800 x 2130 - (mulig, risikovurering av skallsikring)
Høyspenningsrom med transformator 1800 x 2130 - (mulig)
Elektrotekniske rom (generelt) (mulig) 900 x 2130 (mulig)
Kiosk (mulig) 800 x 2130
Ikke relevant for utvendig betjent nettstasjon o.l.
(mulig)
AT-kiosk Nødvendig lysåpning (alternativt løfte av tak) ved utskifting av transformator
Omformer Tilpasses i hvert enkelt tilfelle
2130 mm er anbefalt høyde på lysåpning i dør i europeiske normer.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 10:41 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 10:14 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 11:32 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 09:13 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --