510 2016 Endringsartikkel 879

1 Endringsinformasjon

EndringsID 879
Forslagsdato 23.05.2014
Forslagsstiller Anders Strandberg
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 7
Avsnitt 2.1.2
Forslagstekst 1.Forslag til endring av krav i teknisk regelverk.

I TRV pkt. 2.1.2 står følgende: 2.1.2 Isolasjonsnivå i banestrømmens returkrets a) Banestrømmens returkrets skal ha isolasjonsnivå 1000 V mellom returledning og jord. Kravet gjelder hele returkretsen, unntatt selve skinnestrengene, og tilkoblingsklemmene under lokk på filterimpedanser.

Dette betyr at fra klembrett og ut til skinnestrengen så skal kabelen ha et isolasjonsnivå på 1000V. Hvis vi kombinerer dette kravet med kravet om at kabel til skinnestreng skal være flertrådet (ikke mangetrådet), så finnes det pr. dato kun èn kabel som tilfredsstiller begge kravene….nemlig en meget kostbar offshore-kabel. Mitt forslag er derfor at regelverket må endres slik at vi kan bruke PN-kabel med isolasjonsnivå 750V til dette formålet.

Endres til: 2.1.2 Isolasjonsnivå i banestrømmens returkrets a) Banestrømmens returkrets skal ha isolasjonsnivå 1000 V mellom returledning og jord. Kravet gjelder hele returkretsen, unntatt selve skinnestrengene, forbindelser til sporet, og tilkoblingsklemmene under lokk på filterimpedanser med et isolasjonsnivå på 750V og flertrådetkabel (PN eller lignende).

2. Forslag til presisering i TRV. Dersom Jernbaneverket ikke tillater mangetrådet kabel tilkoblet skinnegang, så må dette fremgå av TRV.

Håper på en tilbakemelding fra TRV!

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Utjevningsforbindelser vil ikke ha noen farespenninger mot kjøreskinner, og kunne slik sett vært uisolerte, men andre tekniske forhold, som sporfeltdeteksjon, kan sette krav om isolasjon mot jord. Det vil være urimelig å sette uhensiktsmessige og kostnadskrevende krav til isolasjonsnivå på slike utjevningsforbindelser.

Kravet på 1000 V må imidlertid opprettholdes for returledninger som er seriekoblet med sugetransformator.

Erstatt hele punkt 2.1.2 (også lærebokstekster) med

a) Returledning som er seriekoblet med sugetransformator, skal ha et isolasjonsnivå på 1000 V mot jord.

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt.

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt.

2.5 L - levetid

Ivaretatt.

2.6 Ø - økonomi

Det kan benyttes rimeligere ledninger for de aller fleste utjevningsforbindelser med et redusert og tilstrekkelig spenningsnivå på isolasjonen.

2.7 K - kapasitet

Ivaretatt.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

-

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK, men innstilling fra fagansvarlig må fylles ut selv om det fremgår annet sted i artikkelen.

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --