510 2017 Endringsartikkel 1639

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1639
Forslagsdato 13.01.2017
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9
Avsnitt 2.4
Forslagstekst Teksten bør oppdateres mhp. bruk av prioritert reservestrømførsyning, enøk, bruk av mobilt arbeidslys. I tillegg vil Bane NOR overta mange stasjonsbygninger med utleide lokaler og rom for eget bruk.

Bruk av mobiltelefoner i elektrotekniske rom oppdateres, det bør ikke være noe drivende krav om dekning for GSM-R.

(Henvisning til tabell avhenger av annet endringsforslag, eventuelt blir denne angitt eksplisitt om det andre endringsforslaget avslås. Uten betydning for vurdering av denne endringen.)

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

lite relevant

2.2 A - tilgjengelighet

lite relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

ivaretatt

2.4 S - sikkerhet

ivaretatt

2.5 L - levetid

lite relevant

2.6 Ø - økonomi

lite relevant, enøk ivaretatt

2.7 K - kapasitet

ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til ny tekst for 2.4:

For publikumsområder i bygninger og andre ikke-tekniske rom henvises det til publikasjoner fra Lyskultur, https://www.lyskultur.no.

a) Materialkrav: I elektroteknisk rom skal kabling foretas med halogenfrie materialer.

En ulmebrann i PVC-isolerte telekabler ga korrosjonsskader på telefonsentral med 20.000 abonnenter. (En bydel uten telefon, Verk og Virke, nr. 5 1985)

b) Frittstående skap: Skap kan ha arbeidslys med en hensiktsmessig plassering.

  1. Utførelse: Tenning av lys skal være tidsbegrenset.

c) Kiosk: Kiosk skal ha rimelig godt arbeidslys, 200 lux på horisontalplan.

  1. Unntak: AT-kiosk prosjekteres normalt uten tilgang på 230 V. (Lyskilde må medbringes for vedlikehold.)

d) Elektrotekniske rom generelt: Elektrotekniske rom skal ha rimelig godt arbeidslys, 500 lux på horisontalplan.

  1. Utførelse: Fast installert arbeidslys skal ha uprioritert energiforsyning.
  2. Utførelse: Dersom det er reservestrømforsyning, kan orienteringslys i rommet forsynes fra denne.

e) Mobilt arbeidslys: Oppladbar, mobil lyskilde kan plasseres i ladestasjon innenfor inngangsdør.

f) Elektroteknisk rom av kategori 0 og 1: Prosjektering av belysning foretas spesielt i hvert enkelt tilfelle, se ??? for disse rommene der det er angitt referanser for prosjekting.

g) Mobildekning: I elektrotekniske rom kan dekning av GSM(-R)-telefon være regulert.

  1. Utførelse: I signaltekniske rom kan bruk av GSM(-R)-telefon være begrenset nær følsomt teknisk utstyr, og telefonen må da parkeres i eget stativ, fortrinnsvis ved dør. Med lokal tilpasning med kabel eller lokal trådløs kommunikasjon (bluetooth e.l.) kan samtaler føres ved utstyr mens telefonen er plassert i stativ.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2017 kl. 09:09 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 31. jan. 2017 kl. 23:39 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 1. feb. 2017 kl. 08:19 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 31. jan. 2017 kl. 21:46 (CET) Men husk å fjerne "???" i teksten.

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --