510 2017 Endringsartikkel 1737

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1737
Forslagsdato 24.03.2017
Forslagsstiller Cathrine Hansen
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9
Avsnitt Nytt 4.4 Kurser og kortslutningsvern
Forslagstekst Jeg ønsker meg et eget kapittel som omhandler lavspenning for signalanlegg. Opplever at det er utført risikovurderinger av måter en løser krav i forskrift for elektriske lavspenningsanlegg som ikke alltid er i tråd med vanlig praksis. (det er ikke dermed sagt at de ikke oppfyller krav i forskrift)

Det har også dukker opp brev om avklaringer fra DSB som er gjort i spesielle saker som er blitt gjort gjeldene for alle anlegg. Det ville være fint å få alt dette samlet på en plass med, med linker til risikovurderinger som er gjeldende.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt.

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant.

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Etablert praksis ved sikringsanlegg er vern som også løser ut på tid (kurs til drivmaskin) i motsetning til normalt kursvern etablert etter FEBDOK-beregninger.

Det er også etablert praksis med parallellkobling av ledere i signalkabel, spesielt på strekninger der det er ledig trådkapasitet i installert kabel. Der det ikke er installert kabel bør det prosjekteres med kabel med tilstrekkelig ledertverrsnitt.

Forslag til nytt avsnitt 4.4. Etterfølgende avsnitt nummereres om.

4.4 Kurser og kortslutningsvern

a) Parallellkobling av enkeltledere: Ledertverrsnittet i faselederne i en kabel skal dimensjoneres ut fra kortslutningsytelsen til kortslutningsvernet for kursen (jf. NEK 400).

  1. Unntak: I en installert kabel med ledig trådkapasitet kan flere isolerte tråder parallellkobles for å oppnå tilstrekkelig ledertverrsnitt.

b) Kortslutningsvern: Kurser utstyres med nødvendig kortslutningsvern, jf. NEK 400.

  1. Utførelse: Kortslutningsvern skal være selektive, slik at bare kurser med feil kobles ut.
  2. Utførelse: Kurser og kortslutningsvern kan dimensjoneres ved FEBDOK-beregninger eller annen anerkjent metode.

c) Vern av kurser fra sikringsanlegg: En kurs fra et sikringsanlegg kan ha et utilstrekkelig (kortslutnings-)vern dersom en vurdering av risiko viser at en tidsfunksjon i sikringsanlegget vil koble ut kursen før det oppstår skade på kabel eller tilkoblet materiell.

Et relevant eksempel er styring av drivmaskiner. Dersom det ikke registreres på en kontrollkrets at sporvekselen er lagt over innen en fastsatt tid, kobles spenningen fra, og sporvekselen markeres med feil.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 10:11 (CET)

4.2 Prosjekter

OK, men bruk begrepet leder konsekvent (ikke tråd)--Jse (diskusjon) 10. jan. 2018 kl. 15:15 (CET) OK--Magheg (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 08:52 (CET)

4.3 Infrastruktureier

--Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 13:28 (CET) ok

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --