510 2017 Endringsartikkel 1739

Endringsinformasjon

EndringsID 1739
Forslagsdato 27.03.2017
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9 Elektrotekniske bygninger og rom
Avsnitt 3.8.1 Brannsikring - Generelt
Forslagstekst Krav a) underkrav 1.

Kravet om risikoanalyse bør begrenses til spesielle/store/kompliserte anlegg (eks. matestasjoner). Hensikten er å begrense antall konsulenttimer som brukes på slike risikoanalyser for bygninger som er "enkle", for eksempel med rømning rett ut i dagen.

Revidert endringsforslag: Underkrav a slettes, fordi TEK stiller tilstrekkelige krav.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ingen konsekvens.

A - tilgjengelighet

Ingen konsekvens.

M - vedlikeholdbarhet

Ingen konsekvens.

S - sikkerhet

Ingen konsekvens.

L - levetid

Ingen konsekvens.

Ø - økonomi

Redusert omfang av dokumentasjonskrav - raskere/enklere prosjektering.

K - kapasitet

Ingen konsekvens.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Endringen har ikke vært på høring.

Innstilling fra fagansvarlig

Underkrav 1 slettes fordi "Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17)" stiller tilstrekkelige krav.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 10:11 (CET)

Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. jan. 2018 kl. 13:53 (CET) OK--Magheg (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 08:53 (CET)

Infrastruktureier

Det bør kanskje presiseres at unntaket bare gjelder dersom preaksepterte løsninger brukes. TEK åpner vel generelt for analyser og avbøtende tiltak? --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 13:33 (CET)

Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 09:30 (CET)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --