510 2017 Endringsartikkel 1739

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1739
Forslagsdato 27.03.2017
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9 Elektrotekniske bygninger og rom
Avsnitt 3.8.1 Brannsikring - Generelt
Forslagstekst Krav a) underkrav 1.

Kravet om risikoanalyse bør begrenses til spesielle/store/kompliserte anlegg (eks. matestasjoner). Hensikten er å begrense antall konsulenttimer som brukes på slike risikoanalyser for bygninger som er "enkle", for eksempel med rømning rett ut i dagen.

Revidert endringsforslag: Underkrav a slettes, fordi TEK stiller tilstrekkelige krav.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen konsekvens.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen konsekvens.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen konsekvens.

2.4 S - sikkerhet

Ingen konsekvens.

2.5 L - levetid

Ingen konsekvens.

2.6 Ø - økonomi

Redusert omfang av dokumentasjonskrav - raskere/enklere prosjektering.

2.7 K - kapasitet

Ingen konsekvens.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Endringen har ikke vært på høring.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Underkrav 1 slettes fordi "Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17)" stiller tilstrekkelige krav.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 10:11 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. jan. 2018 kl. 13:53 (CET) OK--Magheg (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 08:53 (CET)

4.3 Infrastruktureier

Det bør kanskje presiseres at unntaket bare gjelder dersom preaksepterte løsninger brukes. TEK åpner vel generelt for analyser og avbøtende tiltak? --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 13:33 (CET)

4.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 09:30 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --