510 2017 Endringsartikkel 1741

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1741
Forslagsdato 27.03.2017
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9 Elektrotekniske bygninger og rom
Avsnitt 3.8.2 Brannsikring - Brannslukking
Forslagstekst krav b). Foreslår følgende omformulering for å fjerne henvisning til kategorier for elektrotekniske rom:

Manuelt slukkeapparat: Elektrotekniske rom skal ha manuelt slukkeapparat (håndapparat) i umiddelbar nærhet.

1. Utførelse: (Uendret)

2. Unntak: For mindre rom kan det som alternativ fastsettes i rutiner at håndapparat skal medbringes ved arbeid som medfører varmeutvikling.

Med "elektrotekniske rom" menes her "rom med elektroteknisk utstyr i bygninger" - ikke frittstående skap, kiosker, etc. Kan vi finne på en måte å gjøre det mer tydelig på?

Revidert endringsforslag: Utførelseskrav 1 slettes - Det er opp til infrastruktureier å bestemme plassering av håndapparatene.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen gjennomføres for å fjerne referanse til kategorisering av elektrotekniske rom - som nå kun er definert for teletekniske rom. Endringen fjerner også krav om at håndapparater bør plasseres slik at ettersyn kan foretas uten å måtte gi fysisk tilgang til aktuelt rom. Det blir nå opp til anleggseier hvordan dette skal være.

2.1 R - pålitelighet

Tilgang på håndapparater kan begrense skader ved mindre branner.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen konsekvens.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Normal plassering av håndapparater inne i avlåste rom kan medføre behov for endrete rutiner for vedlikehold av håndapparatene. Det vil vi ikke pålegge anleggseiere uten en gjennomgang med dem - og gjør det i stedet frivillig om håndapprater skal plasseres i eller i umiddelbar nærhet av aktuelle rom.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerheten skal i utgangspunktet være ivaretatt ved enkel mulighet for evakuering. Men enkel tilgang på håndapparat kan likevel bidra til en svak reduksjon i risikoen.

2.5 L - levetid

Ingen konsekvens.

2.6 Ø - økonomi

Ingen konsekvens.

2.7 K - kapasitet

Ingen konsekvens.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Endringen har ikke vært på høring.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Krav b) endres som beskrevet under.

b) Manuelt slukkeapparat: Elektrotekniske rom i bygninger skal ha manuelt slukkeapparat (håndapparat) i eller i umiddelbar nærhet.

  1. Unntak: For mindre rom kan det alternativt fastsettes i rutiner at håndapparat skal medbringes ved arbeid som medfører varmeutvikling.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 10:13 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 10. jan. 2018 kl. 15:18 (CET) OK--Magheg (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 08:54 (CET)

4.3 Infrastruktureier

Er dette en tilleggsbestemmelse som er funnet opp av BN? Jeg tenkte kanskje at dette var en selvfølgelighet som var dekket av andre forskrifter (at man skulle medbringe slokkeutstyr når man driver med varme arbeider?) --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 13:38 (CET)

4.4 Teknologi

Støttes. Fint at man fjerner føringen som la mest vekt på mulighetene for ettersyn av apparatet fremfor at det faktisk bør være der det er tiltenkt å brukes. --Tore Telstad (diskusjon) 4. jan. 2018 kl. 14:17 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres.

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --