510 2017 Endringsartikkel 1812

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1812
Forslagsdato 07.07.2017
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5 Kabellegging og kabelkanaler
Avsnitt 2.13 Merking
Forslagstekst I dagens krav står det ikke konkrete krav til hvordan merking skal utføres. I forbindelse med regelverksutforming for mate- og returleder har dette vært diskutert og undersøkt nokså nøye. Dette står i dag:

c) Omfang: Merking skal minimum utføres ved :

  innføring i skap/fordelinger/hus
  avgreiningspunkter, skjøter eller retningsendringer, 
  kabelkummer
  hver kontaktledningsmast (på fri linje, færre på stasjoner avhengig av avstand)
  kryssing av sporet (merkes i kum på hver side av kryssingen)

Men REN anbefaler merking hver meter det er flere kabler i en grøft. Bør henvise til anbefaling i REN-9001 med tillegg for jernbane.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt.

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 Ø - økonomi

Lite relevant.

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Sett inn nytt krav d) (eksisterende krav d blir krav e)

d) Sikker identifisering av kabler med elektrisk forsyning: Kabler for elektrisk forsyning skal kunne identifiseres slik at ulykker ved kabelarbeid kan unngås (jf. FEF med veiledning).

 1. Normal utførelse: For flere kabler med elektrisk forsyning i samme grøft eller kanal, og der det er fare for forveksling, påsettes merker med passende avstand avhengig av hvor stor kabellengde som forventes blottstilt ved arbeid.
  1. Veiledende lengde mellom merking i grøft er 1 til 2 m.
  2. Veiledende lengde mellom merking i kanal er 5 til 10 m.
 2. Alternativ utførelse for grøft: Kablenes innbyrdes plassering identifiseres og dokumenteres entydig på grøftesnitt for enhver delstrekning slik at alle avgreninger og rokeringer av innbyrdes plassering er identifisert.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 10:28 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 9. jan. 2018 kl. 12:41 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 13:56 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 10:04 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --