510 2017 Endringsartikkel 1820

Endringsinformasjon

EndringsID 1820
Forslagsdato 19.07.2017
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9
Avsnitt 3.2.2
Forslagstekst Med endringsforslag/artikkel 1605 ble følgende tekst tatt inn i avsnitt 3.1.1 b) 4:

Utførelse: Elektroteknisk skap kategori 3 kan plasseres i en nisje eller på/ved tunnelvegg og skal kunne motstå vann ved spyling av tunnelen.

Følgende tekst i 3.2.2 ble imidlertid ikke endret/strøket, kan være sterkt kostnadsdrivende og i motstrid med 1605:

a) Plassering av skap: Skap i tunnel bør plasseres i nisjer og skal kunne motstå vann ved spyling av tunnelen.

Aksjon:

Hele 3.2.2 slettes.

(De to henvisningene er bare repetisjon - ingen informasjonsverdi.)

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ikke relevant

A - tilgjengelighet

Ikke relevant

M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

S - sikkerhet

Ikke relevant

L - levetid

Ikke relevant

Ø - økonomi

Dagens tekst kan være sterkt kostnadsdrivende og konfliktskapende om teksten blir stående.

K - kapasitet

Ikke relevant

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

3.2.2 fjernes i sin helhet.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 9. jan. 2018 kl. 12:18 (CET)

Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 13:59 (CET)

Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 10:05 (CET)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --