510 2017 Endringsartikkel 1939

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1939
Forslagsdato 12.12.2017
Forslagsstiller Svein Johansson
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9
Avsnitt 3.2.1
Forslagstekst Dørhøyde. Det har ved flere anledninger vist seg at med lysåpning 2130 blie for lav. Ønsker at kravet endres til 2350.

Dette vil spare oss for mange diskusjoner og feil dører.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Meget relevant for installasjon / avhending av utstyr.

2.4 S - sikkerhet

Ikke relevant.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant.

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

2130 mm endres alle steder til 2350 mm samt nytt "Utførelse"-spunkt om rute frem til elektroteknisk rom og kommentar.

Spesielt krav til lysåpning er ikke relevant for frittstående prefabrikkerte nettstasjoner med utgående kurser.

Oppdatert innhold i 3.2.1 blir da:

a) Adkomst: Adkomst til elektrotekniske rom skal tilpasses for det utstyret som skal fraktes inn og ut av rommet gjennom en dør som slår ut av rommet.

  1. Utførelse: Dør skal inngå i brannseksjoneringen.
  2. Utførelse: Dersom dør har midtstolpe, skal den kunne demonteres og fjernes ved behov.
  3. Utførelse: Over dør kan det etableres et fast felt som ved behov kan demonteres og fjernes.
  4. Utførelse: Minstekrav til lysåpning i dør til elektroteknisk rom er gitt i Tabell 1
  5. Utførelse: Krav til lysåpning gjelder hele ruten fra-og-med ytterdør til-og-med dør for elektroteknisk rom (eventuelt også heis).

Tabell 1: Minstekrav til lysåpning i dør
Type rom Tobladet dør
(bredde x høyde) mm
Enkel dør
(bredde x høyde) mm
Felt over dør
Elektroteknisk rom i kategori 0 og 1 1800 x 2350 - (mulig, risikovurering av skallsikring)
Høyspenningsrom med transformator 1800 x 2350 - (mulig)
Elektrotekniske rom (generelt) (mulig) 900 x 2350 (mulig)
Kiosk (mulig) 800 x 2350 (mulig)
AT-kiosk Nødvendig lysåpning (alternativt løfte av tak) ved utskifting av transformator
Omformer Tilpasses i hvert enkelt tilfelle
Prefabrikkert frittstående nettstasjon Ingen særkrav
2130 mm er anbefalt høyde på lysåpning i dør i europeiske normer.
Ofte transporteres kabinetter på pall, derfor ytterligere større lysåpning.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 10:33 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 9. jan. 2018 kl. 12:38 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 14:04 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 16:03 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --