510 2018 Endringsartikkel 1958

Endringsinformasjon

EndringsID 1958
Forslagsdato 11.01.2018
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5
Avsnitt 2.5.1 c)
Forslagstekst Hovedkravet opprettholdes, men utførelseskravet (nr 1 av 1) er for strengt, og vil i praksis ikke bli hensyntatt i en driftssituasjon.

Forslag: utførelseskravet i punkt c) slettes.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Tilfredsstilt

A - tilgjengelighet

Ikke verre enn før

M - vedlikeholdbarhet

Tilfredsstilt

S - sikkerhet

Tilfredsstilt

L - levetid

Tilfredsstilt

Ø - økonomi

I verste fall uendret.

K - kapasitet

I verste fall uendret.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Teksten i utførelseskravet kunne alternativt ha blitt justert, f.eks. "bør ikke forlegges i ... samme kanal i en multikanal av ...", men forståelsen er bra ivaretatt om utførelseskravet slettes.

Tekst før endring

c) Høyspenningskabel: Høyspenningskabel og annen kabel skal ikke forlegges i samme rør.

  1. Utførelse: Høyspenningskabel (inkludert returkabel) og annen kabel bør ikke forlegges i samme multikanal av plastmateriale (sekundærskade ved varmegang).

Tekst etter endring

c) Høyspenningskabel: Høyspenningskabel og annen kabel skal ikke forlegges i samme rør.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 10:41 (CET)

Prosjekter

OK

Infrastruktureier

OK dersom alle leser "rør" som "rør" og ikke begynner å tenke alternativt. --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 14:20 (CET)

Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 10:48 (CET)

Konklusjon

Endringen gjennomføres


-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --