510 2019 Endringsartikkel 2297

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2297
Forslagsdato 21.03.2019
Forslagsstiller Bjørn Erik Skahjem
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5
Avsnitt 2.5.3
Forslagstekst d) Innsig: I kabelkum og trekkekum skal rør der det er trekt kabler tettes for å hindre innsig av vann, smuss og skadedyr. Vanlig byggeskum eller løsning som gir en permanent propp skal ikke brukes. Løsningen for å tette må tåle vibrasjoner og strekk i kabel, samt kunne motstå et høyt vanntrykk. Tettingen må tåle frost, og være gnagertett. Levetiden skal være over 25 år. Kravene må være dokumenterte for valgt tetteløsning. Ubenyttede rør skal alltid tettes med lokk for å hindre innsig av vann, smuss og skadedyr.

e) Trekkesnor: Det skal alltid ligge trekkesnor i rør, også i rør med kabler. Trekkesnoren skal være tilgjengelig gjennom tettingen (strips kan festes til trekkesnoren og gå rundt tettingen)

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Lite relevant

2.2 A - tilgjengelighet

Lite relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt

2.5 L - levetid og kapasitet

Ivaretatt

2.6 Ø - økonomi

Lite relevant

2.7 K - klima og miljø

Ivaretatt

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

https://csd.no/

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende tekst

d) Innsig: I kabelkum og trekkekum skal ubenyttede rør alltid tettes med lokk for å hindre innsig av vann, smuss og skadedyr.

e) Trekkesnor: Det skal alltid ligge trekkesnor i rør, også i rør med kabler.

Forslag til ny tekst

d) Tetting av rør: I kabelkum, trekkekum og innføring i bygning skal rør, med eller uten kabler, tettes med egnet metode (tettemasse, lokk, propp, pakninger eller lignende) for å hindre innsig av vann og smuss samt å stoppe skadedyr (gnagere etc.).

  1. Utførelse: Ekspanderende byggskum er uegnet og skal ikke benyttes.

e) Trekkesnor: Det skal alltid ligge trekkesnor i rør, også i rør med kabler og noe restkapasitet.

(Etterfølgende veiledning beholdes uendret.)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 08:37 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 14:34 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 16:02 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

Er den beskrevne løsningen kommersielt og lettvint tilgjengelig? Har vi dette utstyret allerede i dagens sortemang på lager og i biler? Vi hindrer vel uansett ikke at det siger vann inn i kummene rundt trekkerørene osv. Når skal så tettingen være gjennomført, ved overtakelse av arbeider, eller skal rørene holdes tette fra de legges i bakken?--Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 14:50 (CEST)

Kommersielle produkter finnes (csd.no, roxtec.com.no). Status for driftspersonalet, entrepenører kjenner jeg ikke. Det betyr ikke så mye om det renner inn vann i en drenert kum, verre er det om grus og møkk forsøpler trekkerørene. --Per Klepsland (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 14:13 (CEST) Kravet er i alle fall ufullstendig dersom det ikke er krav om innstøping av trekkerørene i kum/vegg- gjennomføringene. Indirekte forutsetter også kravet at det er gjort feil andre steder ved at sand og smuss har kommet inn i rørene. ER det da et brudd et annet sted på trekkerøret? Jeg lurer også på hva som er kravet hos andre infrastruktureiere som har trekkekummer? er det samme krav der, så bør det være ok hos oss også, men som prinsipp er jeg i mot at vi lager denne typen spesialregler for Bane NOR anlegg.--Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 17:43 (CEST) Tetting og tiltak mot innsig av søl og grus er ytterligere spesifisert i 510/9/2.5.4 a) og b) samt 510/9/2.5.5 a) og b). Begge deler ble det syndet grovt mot i diverse plattformprosjekter i bl.a. Buskerud (punkterte rør lå nærmest begravd i pukk og grus), noe som har gitt store omkostninger. --Per Klepsland (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 22:48 (CEST) jeg forstår ikke at det foreslåtte kravet løser det grunnleggende problemet som Per beskriver ovenfor. ok --Nerbre (diskusjon) 6. sep. 2019 kl. 14:51 (CEST)

4.4 Teknologi

Kontrollert --Tore Telstad (diskusjon) 29. aug. 2019 kl. 15:16 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --