510 2019 Endringsartikkel 2349

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2349
Forslagsdato 29.05.2019
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt
Forslagstekst Elektriske anlegg merkes internt av leverandør, blant annet som referansesystem for dokumentasjon. Denne er logisk oppbygd og følger sannsynligvis anerkjente standarder. Det kommer fra tid til annen spørsmål fra leverandørene til prosjektene om hvaslags merkesystem vi ønsker. TRV sier ikke noe om dette.

Forslag: TRV/510/4 angir krav om bruk av IEC/NEK EN 81643 og/eller IEC 61082. Hvorvidt det bør være skal, bør eller kan må vurderes nærmere.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 Generelt

Kravforslaget medfører krav om bruk av anerkjent standard for etablering av referansesystem for anleggsmerking og er uansett vanlig praksis. Det gir mindre uklarhet for prosjekter og entreprenører som skal etablere anleggsmerking. Det markerer også at anleggsmerking og driftsmerking ikke er det samme.

2.2 R - pålitelighet

Ingen endring

2.3 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.4 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.5 S - sikkerhet

Ingen endring

2.6 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

2.7 Ø - økonomi

Ingen endring

2.8 K - klima og miljø

Ingen endring

2.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen

2.10 Høringskommentarer

Ingen

3 Innstilling fra fagansvarlig

Avsnitt 6 endrer overskrift fra "Driftsmerking" til "Driftsmerking og anleggsmerking".

Følgende tekst og krav legges til etter eksisterende krav i avsnittet:

Anleggsmerking brukes i elektriske anlegg for entydig merking av komponenter og kabler, blant annet som referanse for teknisk dokumentasjon.

b) Anleggsmerking: Referansesystem for anleggsmerking skal følge anerkjente standarder, fortrinnsvis IEC 81346-serien.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 15:52 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2019 kl. 09:13 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 15:55 (CEST)

4.4 Teknologi

Kontroll: Endringen oppfattes å være fornuftig, men det må sjekkes ut at Utbygging ikke allerede har innført krav til anleggsmerking. Det kan være at dette finnes i andre styrende dokumenter, håndbøker etc. Det er nødvendig at Utbygging undersøker dette før endelig implementering.

--Tore Telstad (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 15:13 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --