510 2019 Endringsartikkel 2350

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2350
Forslagsdato 29.05.2019
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 4 Vedlegg Driftsmerking
Avsnitt 2.4 Blokk 3 Anleggsdel
Forslagstekst Krav i dag er at prøvesamleskinne benevnes P (alternativt PA, PB, PC) og at prøvefelt benevnes PA1, PB1, PC1. Dette bryter med systemet for de andre anleggsdelene, for eksempel reserveavgang. Foreslår derfor å endre benevningen av prøvefelt til UP (alternativt UPA, UPB, UPC).

Diskutert med Øyvind Stensby og Erik Tage-Hansen 2019-05-29

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 Generelt

Endringen gir bedre logisk oppbygging av driftsmerkingssystemet slik at det er bygget opp på samme måte for alle anleggsdeler inne i et koplingsanlegg. Bane NOR har i dag relativt få koplingsanlegg som er bygget med prøvesamleskinne og felles prøvebryter, og ett under oppføring. Det forventes at det vil komme flere slike anlegg i framtiden. Driftsmerking av prøvesamleskinner og prøvefelt er av mindre betydning enn annen driftsmerking fordi all normal betjening av disse bryterne er automatisk og derfor ikke avhengig av entydig kommunikasjon med operatør av fjernstyring.

2.2 R - pålitelighet

Ingen endring

2.3 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.4 M - vedlikeholdbarhet

Bedre logisk oppbygning av driftsmerkingssystemet, enklere å forstå og følge.

2.5 S - sikkerhet

Ingen endring

2.6 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

2.7 Ø - økonomi

Ingen endring

2.8 K - klima og miljø

Ingen endring

2.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ikke relevant

2.10 Høringskommentarer

Energi er forespurt og har ikke innvendinger til endringen

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på følgende endring:

Tabell 3, rad om prøvefelt endres fra:

Anleggsdel Identifikasjon
(forkortelse)
Kommentar
(Prøvefelt) (PA1, PB1, PC1...) (Felt for felles prøvebryter tilknyttet samleskinneseksjon A, B og C. Prøving ved innkobling skjer kun automatisk, og driftsmerking av prøveutrustningen er derfor av mindre betydning.)

til:

Anleggsdel Identifikasjon
(forkortelse)
Kommentar
(Prøvefelt) (UP alternativt UPA, UPB, UPC...) (Felt for felles prøvebryter tilknyttet samleskinneseksjon A, B og C. Prøving ved innkobling skjer kun automatisk, og driftsmerking av prøveutrustningen er derfor av mindre betydning.)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 15:53 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 20:52 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 15:56 (CEST)

4.4 Teknologi

Kontrollert --Tore Telstad (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 15:15 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --