510 2019 Endringsartikkel 2432

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2432
Forslagsdato 04.09.2019
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9
Avsnitt 3.11
Forslagstekst Det er behov for å justere teksten for batterirom siden teknologien har endret seg, og at det stort sett brukes kapslede, ventilerte eller gasstette batterier, og der omgivelsene ikke er særlig eksponert for væskesprut og lekkasjer. Derimot kan det være aktuelt å integrere batterier sammen med utstyr eller å ha noe kontroll med temperaturen for å tilpasse levetid, ladetid eller andre parametere med betydning for livsløpskostnader.

En eventuell risikovurdering kan inkludere faremomenter med forskjellige batteriteknologier.

Referansedokumenter Se også endringsforslag 2336.

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt

2.5 L - levetid og kapasitet

Ivaretatt

2.6 Ø - økonomi

Ivaretatt

2.7 K - klima og miljø

Ivaretatt

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende tekst

3.1 3.11 Batterirom

a) Batterirom: Egne batterirom i forbindelse med teletekniske installasjoner etableres på de steder hvor dette er nødvendig på grunn av batterienes beskaffenhet og tilgang til plass i rommet.

  1. Utførelse: rommet bør holdes avlukket med bare én dør.
  2. Utførelse: rommet bør ha innlagt vann, syrefast kum og sluk i gulvet - og om nødvendig forsynt med tilbakeslagsventil.
  3. Utførelse: rommet skal være temperaturregulert og ventilert.
    Se også bestemmelser i [FEL].
    Se Tele/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Temperatur.

b) Kapsling: Batteriene skal være lufttette.

Ny tekst

3.2 3.11 Installasjon av batterianlegg

a) Installasjon: Batterianlegg skal installeres i samsvar med NEK 400-8-806.

b) Batterirom: Batterier med stor lagringskapasitet kan installeres i egne batterirom.

  1. Utførelse: Batterirom skal prosjekteres ut fra forventet batteriteknologi og nødvendig plassbehov.
  2. Utførelse: Batterirom skal prosjekteres ut fra et eventuelt behov for temperaturregulering og ventilering.


Temperaturforholdene kan ha betydning for levetiden på batterier, ladetiden eller andre parametere med betydning for livsløpskostnader.
Ulike batteriteknologier har ulike faremomenter og spesielle egenskaper.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok, men er ikke punkt b) dekket av standarden? --Erik Borgersen (diskusjon) 6. sep. 2019 kl. 08:51 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK, men pkt b) er unødvendig, dekkes av a)--Jse (diskusjon) 6. sep. 2019 kl. 07:54 (CEST) Pkt a) beskriver hvordan det elektriske anlegget skal utføres, mens pkt b) spesifikt beskriver eventuelle krav til et dedikert batterirom uten annet elektrisk utstyr. Erfaringene er vel at bygningsentreprenøren i liten grad forholder seg til NEK 400, men får veiledning av pkt b) for koordinering av prosjekteringen.--Per Klepsland (diskusjon) 6. sep. 2019 kl. 10:29 (CEST)

OK--Jse (diskusjon) 6. sep. 2019 kl. 12:04 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 6. sep. 2019 kl. 08:50 (CEST)

4.4 Teknologi

Kontroll: I samråd med fagansvarlig har jeg redigert noe på kravformuleringen omkring ventilering.

--Tore Telstad (diskusjon) 5. sep. 2019 kl. 14:14 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --