510 2019 Endringsartikkel 2433

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2433
Forslagsdato 04.09.2019
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9
Avsnitt 3.10.2.2
Forslagstekst Det er behov for opprydding i teksten da en del tekst fremstår som krav uten å ha en formell kravtekst (skal, bør). I utagangspunktet er teknisk innhold konservert, men med formell tilpasning.

Krav til likespenning på 24 V er erstattet med krav til forsyningsspenning med likespenning.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - klima og miljø

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

En del tekst etter Utførelse er flyttet ut som lærebokstekst.

Forslag til justert tekst

3.1 Elektronisk adgangskontroll

a) Overordnede krav: Systemet skal tilfredsstille Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemds krav: “Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsning i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3”.

 1. Utførelse: Elektronisk adgangskort og korrekt inntastet kode skal kreves for alle passeringer med tilgang til elektrotekniske rom.

b) Hendelser: Driftshendelser og alarmer skal overføres til en sentral tjener.

 1. Utførelse: Systemet skal automatisk varsle om driftsavbrudd ved feilalarm på systemet.

c) Tjener: Sentral tjener for elektronisk adgangskontroll skal journalføre alle hendelser og alarmer.

 1. Utførelse: Sentral tjener skal betjene lokale anlegg med lokalt plassert sentralutstyr.
SNMP og TCP/IP er foretrukne nettverksprotokoller.
Alle passeringer lagres i 90 dager på sentral tjener (jf. Datatilsynets regelverk).
Alle passeringer med tilgang registreres sammen med:
• Innehaver av adgangskort (personnavn)
• Kortnummer
• Dato og klokkeslett.

d) Teknisk utstyr: Lokalt plassert sentralutstyr til elektronisk adgangskontroll skal plasseres i stativ i teleteknisk rom.

 1. Unntak: Dersom det ikke finnes et teleteknisk rom, skal sentralutstyret plasseres i stativ i lavspenningsrom.
 2. Utførelse: Elektriske grensesnitt skal ha fritt programmerbare innganger og utganger (potensialfrie).

e) Elektriske komponenter: Normal driftsspenning skal være med likespenning.

 1. Utførelse: Lokalt utstyr og dørlåser skal forsynes fra UPS med 8 timers batterireserve.
 2. Utførelse: Elektriske låser skal bruke likespenning.
 3. Utførelse: Elektriske låser på alle elektrotekniske rom og ytterdører skal være rettvendte (låst når de er spenningsløse).
 4. Unntak: Dersom døren er en innvendig dør i rømningsveien fra et annet rom, skal elektrisk lås være omvendt (åpen når den er spenningsløs), være utstyrt med nødåpner/nødvrider og automatisk avblokkert ved utløst brannalarm.
 5. Utførelse: Det skal være døralarm fra magnetkontakt og mikrobryter på alle dører som har elektronisk adgangskontroll.
 6. Utførelse: Tilbakemeldingssignal fra magnetkontakt skal være «normalt lukket» når døren er lukket.
 7. Utførelse: Tilbakemeldingssignal fra mikrobryter skal være «normalt lukket» når døren er låst.
 8. Utførelse: Tilbakemeldingssignal fra magnetkontakt og mikrobryter skal tilkobles på separate ledere i samme kabelen som mater den elektriske låsen.
 9. Utførelse: Dører til høyspenningsrom uten elektronisk adgangskontroll skal overvåkes med døralarm (magnetkontakt).
 10. Utførelse: Motorlås skal kun benyttes som tillegg til annen elektrisk lås dersom det er krav til ekstra innbruddssikring av dør. Motorlås skal aldri benyttes som hovedlås.
Forsyningen fra UPS må om nødvendig tilpasses normal driftsspenning.

f) Mekaniske tilpasninger: Rømning fra elektrotekniske rom skal sikres ved å montere innvendig nødvrider på sylinderlåsen.

 1. Utførelse: Dersom det er flere dører inn til et elektroteknisk rom fra utsiden, skal kun én dør utstyres med elektronisk adgangskontroll.
 2. Utførelse: De andre dørene (som f.eks innlastingsdører for utstyr), skal bare kunne åpnes fra innsiden.
 3. Utførelse: Høyspenningsrom skal ha panikkbeslag på innsiden som sikrer at en person som kryper eller åler, kan åpne døren.
 4. Utførelse: Dør skal slå ut i rømningsretningen.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 15:53 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 20:55 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 15:57 (CEST)

4.4 Teknologi

Kontrollert --Tore Telstad (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 15:50 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --