510 2020 Endringsartikkel 2524

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2524
Forslagsdato 02.01.2020
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5 Kabellegging og kabelkanaler
Avsnitt 2.5.2 Kabelkanaler
Forslagstekst Krav b)

- Foreslår bedre formulering: «Kabelkanaler skal forlegges på formasjonsplanet som beskrevet i […]» - Det bør også legges til unntakskrav for enklere etablering av kabelkanaler langs eksisterende baner: Unntak: Andre forlegningsmetoder kan benyttes der forlegning på formasjonsplan ikke er hensiktsmessig. Eksempler er bruer, tunneler, skjæringer og andre trange partier, spesielt langs eksisterende baner.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 Generelt

Endringsforslaget gir åpning for å forlegge kabelkanaler andre steder enn på formasjonsplanet der forlegning på formasjonsplanet ikke er hensiktsmessig. Den foreslåtte teksten angir eksempler på tilfeller der forlegning på formasjonsplan kan være uhensiktsmessig.

2.2 R - pålitelighet

Alternative forlegningsmetoder kan være noe mer sårbare. Sannsynligheten/hyppigheten for skade på kanal og kabler i kanal vurderes som svært lav uavhengig av forlegningsmetode. Verste konsekvens ved skade på kabel i kanal kan være driftsavbrudd inntil kablene er reparert.

2.3 A - tilgjengelighet

Se vurdering av pålitelighet.

2.4 M - vedlikeholdbarhet

Påvirkes ikke.

2.5 S - sikkerhet

Påvirkes ikke.

2.6 L - levetid og kapasitet

Alternative forlegningsmetoder kan muliggjøre enklere etablering av kabelkanaler på eksisterende baner. Det legger til rette for at ny kabling som kan bli nødvendig i forbindelse med endringer i infrastrukturen, kan etableres enklere.

2.7 Ø - økonomi

Lavere kostnader knyttet til etablering av kabelkanaler, spesielt på eksisterende baner der det er begrenset plass til kabelkanaler på formasjonsplanet.

2.8 K - klima og miljø

Ikke relevant.

2.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

-

2.10 Høringskommentarer

-

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endring fra (eksisterende krav):

b) Forlegning: Kanalene skal forlegges som beskrevet i Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Plassering og legging av kabelkanal.

til (nytt krav):

a) Forlegning: Kabelkanaler skal forlegges på formasjonsplanet som beskrevet i Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Plassering og legging av kabelkanal.
# Unntak: Andre forlegningsmetoder kan benyttes der det ikke er tilstrekkelig plass på formasjonsplanet. Eksempler er bruer, tunneler, skjæringer og andre trange partier, da spesielt langs eksisterende baner.

Merk: Som følge av endringsforslag #2522 (presisering: flytting av krav a til annet avsnitt) blir kravnummereringen endret fra b) til a).

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. jan. 2020 kl. 14:26 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 20. jan. 2020 kl. 13:52 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 23. jan. 2020 kl. 20:48 (CET)

4.4 Teknologi

Kontrollert --Tore Telstad (diskusjon) 20. jan. 2020 kl. 09:52 (CET) og lagt til kategori "Endringsartikler til godkjenning"

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres