510 2022 Endringsartikkel 3304

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3304
Forslagsdato 23.05.2022
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 6 Jording og utjevning
Avsnitt 6.5 Veiledning for tilkobling av returforbindelser og tverrforbindere
Forslagstekst I forbindelse med grupper av autotransformatorer, f.eks. i forbindelse med matestasjoner, er det ikke nødvendig med dedikerte filterimpedanser tilknyttet skinnene for hver autotransformator. Dette gjelder der det benyttes sporfelter. Istedenfor kan felles filterimpedanser for både matestasjon og autotransformatorer benyttes. Pga. sporfeltreleenes virkemåte kan et stort antall filterimpedanser skape problemer.

Forslag til nytt krav:

Filterimpedanser for grupper av autotransformatorer: Flere autotransformatorer kan ha felles filterimpedanser for tilkobling til skinner.

1. Utførsel: Felles returkrets og filterimpedanser for matestasjon og autotransformatorer kan benyttes. 2. Utførsel: Krav til returforbindelser skal uansett følges: (lenke) Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Mate- og returforbindelser

Læreboktekst: Pga. sporfeltreleenes virkemåte kan et stort antall filterimpedanser skape problemer. I slike tilfeller kan reduksjon av antallet filterimpedanser være nødvendig for sporfeltsystemets funksjon.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Returkretsen omfatter kjøreskinner og øvrige elektriske ledere som leder returstrøm for tog, mellom en kilde (for eksempel matestasjon) og en belastning (for eksempel et tog eller en kortslutning). Ved tilkobling til kjøreskinne må man ta hensyn til togdeteksjonssytemet og ved bruk av sporfelt vil det ofte være behov for filterimpedans i returkretsen. Pga sporfeltets funksjon er det ønskelig å begrense antall filterimpedanser som er tilkoblet kjøreskinnene.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Uendret eller litt bedre pga færre komponenter som kan feile

3.2 A - tilgjengelighet

Uendret

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Uendret eller litt bedre pga færre komponenter å vedlikeholde

3.4 S - sikkerhet

Uendret

3.5 L - levetid og kapasitet

Uendret

3.6 Ø - økonomi

Litt lavere kostnader, både innkjøp og vedlikehold

3.7 K - klima og miljø

Litt bedre pga færre komponenter

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Det er ikke gjennomført høring for denne endingen

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til nytt krav i 510/6/6.5

Filterimpedanser for grupper av autotransformatorer: Flere autotransformatorer kan ha felles filterimpedanser for tilkobling til skinner.

  1. Utførelse: Felles returkrets og filterimpedanser for matestasjon og autotransformatorer kan benyttes.
  2. Utførelse: Krav til returforbindelser skal uansett følges, se også 🔗 Banestrømforsyning, Prosjektering og bygging, Mate- og returforbindelser
Grunnet sporfeltreleenes virkemåte vil et stort antall filterimpedanser skape problemer. I slike tilfeller kan reduksjon av antallet filterimpedanser være nødvendig for å opprettholde sporfeltsystemets funksjon.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 26. aug. 2022 kl. 13:45 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK - --Fospal (diskusjon) 5. sep. 2022 kl. 13:24 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 21:37 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 16:17 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2022 kl. 09:09 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 19:41 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!