510 2023 Endringsartikkel 3497

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3497
Forslagsdato 14.12.2022
Forslagsstiller Cathrine Hansen
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5 Kabellegging og kabelkanaler
Avsnitt 2.13.c)
Forslagstekst Når anlegg blir oppgradert legges det kanaler med tre kammer med felles kabellokk. I det ene kammeret legges høyspenningskabel. Ved arbeid som krever fjerning av kabellokk blottlegges høyspenningskabel. de som fjerner lokket vet ikke alltid at de avdekker en høyspenningskabel. Her finnes det to valg enten lage et krav som gjør at høyspenningskabelen ligger under eget lokk eller at det legges plastbånd med høyspenning i kammeret der høyspenningskabelen ligger.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Bane NORs kabelanlegg består av kabler med ulike funksjoner og spenningsnivå og vil ha ulike krav til forlegning, merking osv. For høyspenningskabler finnes de overordnede kravene i FEF (Forskrift om elektriske forsyningsanlegg). I tillegg utgir REN (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS) REN-blader som regnes som en bransjestandard og gir gode utfyllende krav til utførelse. Der det er hensiktsmessig kan Teknisk regelverk henvise til utførelseskrav i relevante REN-blad.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Litt bedre, pga raskere identifikasjon av kabler.

3.4 S - sikkerhet

Litt bedre, pga sikrere identifikasjon av kabler

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

3.6 Ø - økonomi

Litt høyere etableringskostnad pga bruk av flere kabelmerker.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

REN-blad 8032

3.9 Høringskommentarer

Bedt om kommentar fra forslagstiller som svarer "det ser bra ut"

4 Innstilling fra fagansvarlig

Nytt utførelseskrav under 2.13.c)

3. Utførelse: Der HS-kabler er forlagt i flerløpskanal med felles lokk skal HS-kabelen merkes som beskrevet i RENblad 8032 pkt 9.1: Kabel skal merkes med rød plaststrips påtrykt teksten «høyspenningskabel» og kabelnummeret. Avstanden mellom merkene skal være maksimalt 1 meter for både enleder- og trelederkabel.

Dette er standard metode som brukes av kraftforsyningen forøvrig. Det er avstanden mellom merkingene som er kortet ned der kabelen ligger i kanal med felles lokk med andre kabler. --Jse (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 08:14 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Mjr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 15:53 (CET)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 27. jan. 2023 kl. 13:51 (CET) OK--Jse (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 08:43 (CET) Mulig jeg ikke har helt oversikt over omfanget, men det virker både dyrt og arbeidskrevende at HS kabler skal merkes med spesialtrykket bånd for hver meter? Forslagsstillers løsning var av en enklere type. Jeg trenger sikkert litt tilleggsforklaringer her. --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 09:08 (CET) OK --Nerbre (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 13:00 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Enig med kommentaren til Brede. Forslaget fra fagansvarlig virker kostbart.--Tbr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 17:18 (CET)ok--Tbr (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 12:12 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 13:02 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!