510 2023 Endringsartikkel 3554

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3554
Forslagsdato 02.02.2023
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 2.2.3.3 Langvarig eksponering, krav til undersøkelser
Avsnitt TRV:00305
Forslagstekst Regelverket sier at det skal utføres beregninger for langvarig eksponering fra magnetfelt, samt at Bane NOR skal forholde seg til en utredningsgrense på 0,4 μT. Dette i forbindelse med anlegg for banestrømforsyning. Etter diskusjoner med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), har en fått opplyst at denne grensen ikke gjelder for jernbanens kraftsystemer med 16 2/3 Hz. Offisielt korrespondanse med DSA finnes i 202207886. DSA mener at krav TRV:00305 kan fjernes.
Referansedokumenter: Saksnummer 202207886

2 Systemdefinisjon

Systemet som kravet gjelder for er KL-anlegg med alle de vanlige elektriske utformingene A til F.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

3.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

3.6 Ø - økonomi

Bane NOR vil kunne spare interne kostnader ved at det beregninger og diskusjoner med 3. part og utbyggere ikke er nødvendig.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Saksnummer 202207886.

3.9 Høringskommentarer

Sakens natur tilsier ikke at høring er aktuelt.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Krav TRV:00305 fjernes
--Jse (diskusjon) 2. feb. 2023 kl. 11:55 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK --Mjr (diskusjon) 7. feb. 2023 kl. 16:40 (CET)

5.2 Prosjekter

OK --Jse (diskusjon) 2. feb. 2023 kl. 11:57 (CET) OK --Nerbre (diskusjon) 2. feb. 2023 kl. 13:48 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 6. feb. 2023 kl. 11:00 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 3. feb. 2023 kl. 09:11 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 7. feb. 2023 kl. 16:45 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!