510 2024 Endringsartikkel 3607

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3607
Forslagsdato 29.03.2023
Forslagsstiller Andreas Simonsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 4
Avsnitt TRV:00310
Forslagstekst

Hovedkravet med merking av kabler et ett bør krav, men underkravet med merking av anlegget, er et skal krav. Vurder å splitt dette opp i 2 krav. Ett for merking av kabler og ett for merking av anlegg.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

I dag består TRV:00310 av egentlig 2 krav som går på merking. Hovedkravet går på merking av kabel, mens udnerkravet går på merking av skap og tavler. Her er det da egentlig 2 separate krav som burde deles opp i faktisk 2 separate krav. Endringen er da egentlig ingen endring av eksisterende krav, men tydeliggjøring av underkravet.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

3.4 S - sikkerhet

Løfter frem kravet om merking av skap og tavler. Blir slik merking utelatt, vil det kunne påvike sikkerheten til personell. Er derimot også et krav i NEK 400, så skal mye til for at det ikke blir merket. Sier derfor at det har en marginal forbedring av sikkerheten.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens krav:

TRV:00310

Merking på kabler: Kabler som kan føre farespenninger inn på et anlegg med frakoplet spenningsforsyning, bør merkes med spenning og kildested.

  1. Anlegget (skap, tavle etc.) skal merkes. (NEK 400:2022, 810.514.301)
Forslag til fremtidig krav:

TRV:00310

Merking på kabler: Kabler som kan føre farespenninger inn på et anlegg med frakoplet spenningsforsyning, bør merkes med spenning og kildested.


TRV:XXXXX

Merking av skap: Anlegget (skap, tavle etc.) skal merkes. (NEK 400:2022, 810.514.301)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 24. jan. 2024 kl. 10:52 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 24. jan. 2024 kl. 12:54 (UTC) OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2024 kl. 11:51 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 13:19 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok.

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 05:03 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!