515 2013 Endringsartikkel 534

1 Endringsinformasjon

EndringsID 534
Forslagsdato 2013-01-24 16:00:43
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 515
Kapittel 5
Avsnitt 2.56 ==> 2.56a
Forslagstekst Det er opprettet HMS-sak (synergisak) på bakgrunn av feil skilting av anlegg for togvarme der det er forsyning med TN-S 1000 V fra nettleverandør.

(1000 V er korrekt bare der det er brukt transformator med linjespenning på 1000 V)

Ny tekst 2.56A Skilting av 1000 V togvarmeanlegg Skilting av 1000 V togvarmeanlegg Anvendelsesområde Angir togvarmeanlegg med forsyning fra 1730 V. Plassering Settes opp på dør inn til koplingsanlegg for togvarme med 1730 V. (Uttakene er 1000 V, og disse skal skiltes med skilt 2.56.)

Nytt skilt Samme format, design, font, fontstørrelse, skriftfarge, bakgrunnsfarge, innramming som skilt 2.56, men med tekst "1730 V".


Ny tekst fra endringsforslag 699: Noen togvarmeanlegg er utført som lavspenningsinstallasjoner med høyeste spenning 1000 V, mens andre er utført som høyspenningsanlegg med 1730 V som høyeste spenning. Det blir feil om høyspenningsanlegg skiltes med 1000 V, og det er HMS-saker der dette er påpekt, senest i tilsynsrapport fra DSB.

Skilt med 1000 V må suppleres med et tilsvarende skilt med 1730 V.

Ny tekst til "Anvendelse": Skilt med "1000 V" brukes ved kontakt for uttak av 1000 V og ved koplingsanlegg med høyeste spenning 1000 V. Skilt med "1730 V" brukes ved koplingsanlegg med høyeste spenning 1730 V.

Ny tekst til "Plassering":

Skilt med "1000 V" plasseres ved kontakt for uttak av 1000 V og på dør inn til koplingsanlegg med høyeste spenning 1000 V.

Skilt med "1730 V" plasseres på dør inn til koplingsanlegg med høyeste spenning 1730 V.

Dersom det i samme rom er en høyspenningstransformator, er det det høyeste spenningsnivået som skal angis på døren inn til transformator/koplingsanlegg.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Forbedring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Endringen øker sikkerheten.

2.5 L - levetid

Endringen påvirker ikke levetiden.

2.6 K - kapasitet

Ingen endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

For å ivareta sikkerheten til personer som skal betjene anlegget anbefaler jeg endringen utføres.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres