515 2019 Endringsartikkel 2273

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2273
Forslagsdato 21.02.2019
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Kravendring
Bok 515 Skilt
Kapittel 5. Skiltoversikt
Avsnitt 3.3 Hev sporrenser
Forslagstekst Forslaget gjelder både signal 75 C og 75 D

Kravene bør presiseres og endres vedr. unntak og plassering.

Unntak: Ved hovedsignal Plassering: Ved plassering på felles stolpe med kilometermerke 75 A skal 75 C og 75 D plasseres under kilometermerket.

Årsak til endringsforslaget er å begrense mengden hev/senk-skilt og for å unngå at hev/senk-skilt hindrer sikt til signaler (lyssignaler), ref. målevognsbilder ved kjøring mot Lieråsen tunnel fra Drammen.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ved å stille krav til at skiltet kan settes opp på samme stolpe under kilometerskiltet bidrar vi til et litt mer ryddig uttrykk for fører.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Forbedret. Færre stolper å vedlikeholde.

2.4 S - sikkerhet

Bidrar positivt. Færre skilt rett ved signalene.

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Bra for økonomien. Behov for færre stolper.

2.7 K - klima og miljø

Positivt. Bruk av mindre materiell.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Krav om unntak er forkastet i dette forslaget. Dette vil bli behandlet i endringsforslag #1818.

Anbefaler at krav til plassering endres.

Forslag til ny tekst:

a) Plassering: Skiltet skal settes opp på 2,0 - 2,5 m høy stolpe på høyre side av sporet, ca. 3 m fra spormidt i god avstand foran det stedet sporrenseren skal løftes/senkes.

  1. Utførelse: Skiltets skal ikke plasseres slik at det hindrer fri sikt til andre signaler(hastighetssignaler/hovedsignaler).
  2. Utførelse: Anviseren skal peke mot sporet.
  3. Utførelse: Ved plassering på felles stolpe med Signal 75A «Kilometerskilt» skal skiltet plasseres under kilometerskiltet.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:54 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 14:31 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:38 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 22:05 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 10:28 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --