515 2019 Endringsartikkel 2379

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2379
Forslagsdato 01.07.2019
Forslagsstiller Helen Helland
Klassifisering Nytt krav
Bok 515 Skilt
Kapittel 6 Vedlikehold
Avsnitt 2.2 Utbedring/utskifting
Forslagstekst For å sikre kontroll av om skilt mangler foreslår jeg at følgende krav tilføyes:

1.1 Utbedring/utskifting

▶ c) Kontroll av om skilt/merker og stolper mangler opp mot

  • banedata
  • skiltplaner
Det er hensiktsmessig å bruke sjekkliste ved kontroll.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Hensikten med endringen er å sørge for at strekninger/områder ikke mangler skilt, merker eller stolper.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerheten blir forbedret. Kravet sikrer at skilt, merker og stolper ikke mangler.

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Mindre endring. Endringen bidrar til korrekt kontrollnivå.

2.7 K - klima og miljø

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen.

2.9 Høringskommentarer

Ingen.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 09:31 (CEST)

4.2 Prosjekter

Er litt enig med kommentaren til Brede, men samtidig er dette regel for vedlikehold og da mener jeg et sånt krav kan godtas. Endringen støttes--Jse (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 14:39 (CEST)s ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 16:03 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

Mener vel at vi her er inne og beskriver hvordan kontrollen skal utføres. Ut fra en tanke om at regelverket skal beskrive funksjon og ikke hvordan dette skal oppnås, støtter jeg ikke denne endringen. --Nerbre (diskusjon) 19. aug. 2019 kl. 12:38 (CEST)

Kommentar --Tore Telstad (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 12:42 (CEST) Jeg vil minne om at TRV generelt har til hensikt både å beskrive funksjonskrav OG løsninger/metodikk der det er funnet å være hensiktsmessig. At regelverket "skal beskrive funksjon og ikke hvordan dette skal oppnås" er ikke tråd med metodikken vi har for kravutvikling og vil kunne gi mange uheldige utslag. ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 10:32 (CEST)

4.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 14:51 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --