515 2020 Endringsartikkel 2580

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2580
Forslagsdato 31.01.2020
Forslagsstiller Linn Ingrid Berggård
Klassifisering Kravendring
Bok 515 Skilt
Kapittel 5
Avsnitt 5.5
Forslagstekst I lys av jernbaneulykken på Vikersund planovergang på Randsfjordbanen den 28. januar, der en personbil ble fanget mellom bommene og påkjørt av et persontog, foreslår jeg at det blir gjort en vurdering av om skiltet på innsiden av bommene ("Ved fare - kjør ned bommen") bør endres.

Tekst: Det burde ikke legges opp til at man må gjøre en vurdering på om man er i fare dersom man fanges mellom bommene. Det burde være helt klart at dersom du er på planovergangen og bommene er nede, skal man kjøre ned bommen. Farge: Er skiltet så tydelig som det kan være? Burde det for eksempel endres til gul bakgrunn?

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

3.4 S - sikkerhet

Kan bidra til økt sikkerhet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

3.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Korrenspondanse med Sverige: 515 ID2580-963848 SV Plankorsningar - Kör igenom bommen - stanna inte på spåret.png

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Budskapet bør være formulert på en slik måte at det ikke er nødvendig å gjøre vurderinger.

Dagens regelverkstekst: Ved fare - kjør ned bommen (Krav i TRV:01598 omhandler kun plassering)

Forslag til ny formulering: Kjør ned bommen - Forlat sporet
Farge: Hvit

Svensk versjon av skiltet har følgende formulering "Kör igenom bommen - stanna inte på spåret". Skiltet har sort tekst på hvit bakgrunn. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vagmarkesforordning-200790_sfs-2007-90

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Er ordet "ned" lurt? Ellers veldig enig i at dette bør endres. OK--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 12:36 (UTC)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 12:37 (UTC) OK, men endre "ned" til "gjennom"--Jse (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:17 (UTC) Fornuftig forslag, men er enig i at ordbruken vurderes.--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:31 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Endre "ned" til "gjennom"?--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 19:00 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 10:55 (UTC)

5.5 Konklusjon

Gjennomføres ved at "ned" endres til "gjennom".

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!