515 2021 Endringsartikkel 2697

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2697
Forslagsdato 10.07.2020
Forslagsstiller Kjell Enoksen
Klassifisering Nytt krav
Bok 515 Skilt
Kapittel 5
Avsnitt
Forslagstekst Teknisk regelverk bør følge TJN når det gjelder både definisjoner og signaltyper. F.eks Signal 61A har forskjellig definisjon, Signal 104A og B mangler i TRV.

Kanskje bør TRV kun henvise til TJN når det gjelder skilttyper og definisjoner slik at det ikke blir misforståelser. https://orv.banenor.no/orv/doku.php?id=tjn:Kapittel_8

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Regelverksendringen består av å legge inn signaler som mangler i TRV.

3 Vurdering av endringen

Plassering av signaler må være angitt.

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

3.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

3.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

TJN Kapittel 8, Signaler for driftsbanegård.

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at skilt for driftsbanegård legges inn i skiltregelverket.

Signal 104A «Driftsbanegård begynner»
Nytt krav:
Driftsbanegård: Skiltet skal settes opp der driftsbanegård begynner.
Utførelse: Skiltet settes opp på 2,0 meter høy stolpe til høyre for sporet.

Signal 104B «Driftsbanegård slutter»
Nytt krav:
Driftsbanegård: Skiltet skal settes opp der driftsbanegård slutter.
Utførelse: Skiltet settes opp på 2,0 meter høy stolpe til høyre for sporet.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 11:28 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 09:56 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 22:54 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 8. sep. 2021 kl. 09:03 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 17:15 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2021 kl. 07:38 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!