515 2021 Endringsartikkel 2989

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2989
Forslagsdato 27.04.2021
Forslagsstiller Håkon Elvsaas
Klassifisering Nytt krav
Bok 515 Skilt
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 1.1.6 Skilt ute av bruk
Forslagstekst 1.1.6

Skilt som permanent tas ut av bruk skal fjernes

Skilt som midlertidig tas ut av bruk skal tildekkes.


Bakgrunn for forslag: Det er i dagens regelverk ikke spesifisert krav til skilt ute av bruk. Behovet for et slitk krav fremkom i en HAZOP-analyse for instruks for ringerutiner. Det antas å være tilstrekkelig med funksjonskrav.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Omfatter alle skilt langs linjen.
Betingelse for at skilting fungerer etter hensikten er at brukerne kun får tilgang til skilt som er i drift.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Bidrar positivt. Man får en ensartet håndtering av hvordan man skal sikre at man kun skilter med skilt som er i drift.

3.2 A - tilgjengelighet

Bidrar positivt.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Bidrar positivt. Tydelige regler for hvordan dette skal håndteres.

3.4 S - sikkerhet

Korrekt skilting bidrar positivt.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ikke relevant.

3.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales.

Forslag til nye krav i kapittel 4:

Nytt avsnitt: 1.1.6 Skilt ute av bruk

Nytt krav:
Skilt som permanent tas ut av bruk skal fjernes

Nytt krav:
Skilt som midlertidig tas ut av bruk skal tildekkes.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 09:25 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 09:07 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 09:48 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 09:50 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 10:05 (CEST)

5.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 10:10 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!