515 2021 Endringsartikkel 2998

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2998
Forslagsdato 07.05.2021
Forslagsstiller Helen Helland
Klassifisering Nytt krav
Bok 515 Skilt
Kapittel 5 Skiltoversikt
Avsnitt 2 Signalskilt
Forslagstekst ERTMS – nye dvergsignaler for skifting og nye/endrede skilt og ID-merker

Saksref.: 201718021-13

Referansedokumenter

201718021-13 ERTMS nye dvergsignaler for skifting og nye_endrede skilt og ID-merker 4029498_1_0.pdf

2 Systemdefinisjon

Regelendringen består i å beskrive eller henvise til beskrivelse av utførelse og bruk av nye signalskilt.

3 Vurdering av endringen

Endringen innebærer en formalisering av resultater fra arbeid som er gjort av Trafikk og ERTMS-programmet, slik at det vil finnes en forankring for bruk av signalskilt som er utviklet og definert gjennom det arbeidet. Det legges til grunn for vurderingen i endringsartikkelen at arbeidet er utført av den antatt beste kompetansen som finnes...

Den delen av forslaget som handler om nytt dvergsignal håndteres ikke i denne endringsartikkelen.

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

3.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

3.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

  1. Saksref.: 201718021-13 Notat ERTMS - nye dvergsignaler for skifting og nye/endrede skilt og ID-merker.
  2. Design requirements - Signs and boards: 1000001649
  3. Engineering Guidelines: ERP-30-S-00097_017_007
  4. Krav til ERTMS-skilting ved spor: NS-EN 16494:2015

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget er vurdert sammen med fagansvarlig Signal.

Forslaget anbefales.

5 Nye skilt i denne revisjonen

5.1 Skilt for skift

5.1.1 Signal 106 «Stopp for skift»

Nytt krav:
Stopp for skift: Skiltet skal markere grensen for skifting.

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. 1000001649.

Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097.

Utførelse: Skiltet skal ha identifikasjonsskilt som beskrevet i 1000001649.

Utførelse: Skiltet kan settes opp i stedet for grensestolpe. Dette må avklares med Trafikk i hvert enkelt tilfelle.

Signal 106 «Stopp for skift»
5.1.2 Signal 107 «Sikringsanlegg slutter»

Nytt krav:
Sikringsanlegg slutter: Signalet skal markerer overgang til område som ikke inngår i sikringsanlegg.

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. 1000001649.

Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097.

Utførelse: Signalet kan brukes på strekning uten ERTMS. Dette må avklares med Trafikk i hvert enkelt tilfelle.

Signal 107 «Sikringsanlegg slutter»
5.2 Stoppskilt

5.2.1 Signal E35 «Stoppskilt»

Nytt krav:

Stoppskilt: Stoppskiltet skal angi en togveis start- og sluttpunkt.

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097

Utførelse: Skiltet skal ha identifikasjonsskilt som beskrevet i ERP-30-S-00115 og 1000001649.

Signal E35, Stoppskilt
5.3 Skilt for veisikringsanlegg på strekning med ERTMS

5.3.1 Signal E36 «Veisikringsanlegg»

Nytt krav:
Veisikringsanlegg: Skilt for veisikringsanlegg skal settes opp rett foran planoverganger som har veisikringsanlegg på strekning med ERTMS.

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. Design requirements - Signs and boards dokument: 1000001649.

Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097

Utførelse: Skiltet skal ha identifikasjonsskilt som beskrevet i 1000001649.

Signal E36, Veisikringsanlegg
5.4 Skilt for systemovergang på strekning med ERTMS

5.4.1 Signal E37A «Systemovergang»

Nytt krav:
Systemovergang: Skiltet skal plasseres ved systemgrense .

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097

Signal E37A «Systemovergang»
5.4.2 Signal E37B «Nivå 0»

Nytt krav:
Systemovergang: Skiltet skal plasseres ved overgang til ETCS nivå 0.

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. 1000001649.

Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097

Signal E37B «Nivå 0»

5.5 Varselsignal for kontaktledningssignal

5.5.1 Signal E65H «Varsel om senking av strømavtaker»

Nytt krav:

Varsel om senking av strømavtaker:

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal normalt settes opp i tilstrekkelig avstand (minst 150 meter) foran signal E65J «Senket strømavtaker».

Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Signal E65H «Varsel om senking av strømavtaker»
5.5.2 Signal E65L «Varsel om nøytralseksjon (dødseksjon)»

Nytt krav:

Varsel om senking av strømavtaker:

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal normalt settes opp i tilstrekkelig avstand (minst 150 meter) foran signal E65M «Utkobling i nøytralseksjon (dødseksjon).

Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Signal E65L Varsel om nøytralseksjon (dødseksjon).png
5.6 Utkobling og innkobling foran nøytralseksjon (dødseksjon)

5.6.1 Signal E65M «Utkobling i nøytralseksjon (dødseksjon)»

Nytt krav:

Utkobling av trekkraftkjøretøy:

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand foran nøytralseksjon

Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Signal E65M Utkobling i død seksjon.png
5.6.2 Signal E65N «Innkobling etter nøytralseksjon (dødseksjon)»

Nytt krav:

Innkobling av trekkraftkjøretøy:

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand etter nøytralseksjon

Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Signal E65N «Innkobling etter nøytralseksjon (dødseksjon)»
5.7 Senking og heving av strømavtaker

5.7.1 Signal E65J «Senket strømavtaker»

Nytt krav:

Senket strømavtaker:

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand foran strekning der trekkraftkjøretøy (på grunn av ledningsskade eller annen årsak) ikke kan kjøre med hevet strømavtaker

Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Signal E65J «Senket strømavtaker»
5.7.2 Signal E65K «Heving av strømavtaker»

Nytt krav:

Heving av strømavtaker:

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand etter strekning der trekkraftkjøretøy ikke kan kjøre med hevet strømavtaker.

Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Signal E65K «Heving av strømavtaker»
6 Behandling i godkjenningsrådet

6.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 11:29 (CEST)

6.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 10:02 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 22:58 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 8. sep. 2021 kl. 09:04 (CEST)

6.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 17:17 (CEST)

6.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2021 kl. 07:39 (CEST)

6.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!