515 2023 Endringsartikkel 2626

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2626
Forslagsdato 23.03.2020
Forslagsstiller Alf Helge Løhren
Klassifisering Kravendring
Bok 515 Skilt
Kapittel 5 Skiltoversikt
Avsnitt 5.3 Høydegrense ved høyspenningsanlegg
Forslagstekst Under "Anvendelsesområde" står det i dag "Brukes ved usikrede planoverganger som er i daglig bruk." Dette kan tolkes som om skiltet bare skal settes opp hvis det er trafikk over planovergangen "hver dag" eller at den "vanligvis" er i bruk. Hva innebærer "daglig"? Hva hvis den bare brukes noen få ganger i året?

Det foreslås derfor å endre teksten til:

"Brukes ved usikrede planoverganger på elektrifiserte strekninger."

Dette vil fjerne enhver tvil om at skiltet alltid skal settes opp på alle usikrede planoverganger på elektrifiserte strekninger.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

3 Vurdering av endringen

Arbeidet som er gjort gjennom "Forbedringsprogram PLO" har bla. vært å vurdere dagens krav og utforming for å se om noe kunne forbedres. Intensjonen med forslaget til foreslåtte endringer i krav og utforming er at budskapet til de veifarende forbedres/forenkles slik at det blir enkelt og forståelig og gjør det lettere for veifarende å følge føringene som skiltingen gir.

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

En mer presis angivelse av plassering gjør det enklere å kontrollere skiltingen på planovergangen.

3.4 S - sikkerhet

At budskapet oppfattes mer tydelig kan bidra positivt.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

3.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Svar fra spørreundersøkelse på tre planoverganger: Fil:Ringerutine spørreundersøkelse ID3437, 3233, 2626, 3232, 3729.pdf

4 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens krav til plassering og utforming: Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#H.C3.B8ydegrense_ved_h.C3.B8yspenningsanlegg

Anbefaler at krav og utforming endres.
Skiltet angir maksimal høyde for kjøretøy som kan passere planovergangen.

Høydegrense ved høyspenningsanlegg

Anvendelsesområde

Brukes ved planoverganger på elektrifiserte baner som er åpen for alminnelig ferdsel.

TRV:01594

Plassering: Skiltet skal plasseres under skiltet ”Stopp ved planoverganger for vei og stasjoner”.


Beregning av maksimal høyde: Kontaktledningshøyde – 1 m, rundet ned til nærmeste 10 cm5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 08:31 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 07:54 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:18 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:31 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:19 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:35 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!