515 2023 Endringsartikkel 3770

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3770
Forslagsdato 04.09.2023
Forslagsstiller Helen Helland
Klassifisering Nytt krav
Bok 515 Skilt
Kapittel 5 Skiltoversikt
Avsnitt TRV:01600
Forslagstekst
Varsellampe

Anvendelsesområde

Brukes ved landbruksoverganger og andre lite brukte planoverganger (private skilt), gjerne for én eller et begrenset antall brukere som kjenner varsellampas funksjon. Telefonnummeret er unikt for planovergangen.


TRV:01600
Utførelse:

  1. Skilt for varsellampe skal settes på varsellampens stolpe under varsellampen eller godt synlig rett ved varsellampen.
  2. Skiltet skal være montert på begge sider av planovergangen.
  3. Skiltet kan kombineres med ”Stopp ved planoverganger” og ev. ”Høydegrense ved høyspenningsanlegg” og skal da plasseres under disse.Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Forslaget til kravendring er et resultat av arbeidet "Forbedringsprogram planoverganger" i 2022/2023. Arbeidet som er gjort gjennom "Forbedringsprogram PLO" har bla. vært å vurdere dagens krav og utforming for å se om noe kunne forbedres.

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Skilt, stolpe og fundament må vedlikeholdes.

3.4 S - sikkerhet

Kan bidra til økt sikkerhet. Teksten er forkortet og forbedret for å gjøre budskapet tydeligere. Det er også angitt telefonnummer og stedsavgivelse på skiltet slik at man kan ringe og si i fra dersom lampen ikke virker.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

3.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens krav og utforming: Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt#Enkel_varsellampe

Forslaget anbefales.

Varsellampe

Anvendelsesområde

Brukes ved landbruksoverganger og andre lite brukte planoverganger (private skilt), gjerne for én eller et begrenset antall brukere som kjenner varsellampas funksjon. Telefonnummeret er unikt for planovergangen.

TRV:01600
Utførelse:

  1. Skilt for varsellampe skal settes på varsellampens stolpe under varsellampen eller godt synlig rett ved varsellampen.
  2. Skiltet skal være montert på begge sider av planovergangen.
  3. Skiltet kan kombineres med ”Stopp ved planoverganger” og ev. ”Høydegrense ved høyspenningsanlegg” og skal da plasseres under disse.5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 08:35 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 08:07 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:26 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:40 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 19:22 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:47 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!