515 2023 Endringsartikkel 3771

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3771
Forslagsdato 04.09.2023
Forslagsstiller Helen Helland
Klassifisering Nytt krav
Bok 515 Skilt
Kapittel 5 Skiltoversikt
Avsnitt 5 Skilt for planoverganger på privat veg og stasjoner
Forslagstekst Nytt krav:

1.1 Opplysningsskilt for planoverganger som er midlertidig ute av drift (MUD)

Skiltet informerer om at planovergangen er ute av drift og at all passasje er forbudt.

Planovergang midlertidig ute av drift (MUD)

Nytt krav
Skiltet skal settes opp på stolpe midt i kjørebanen på begge sider av planovergangen.

For informasjon om avtale om bruksbegrensning se:Sandkasse, plo, sikt, Avtale_om_bruksbegrensninger
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

3 Vurdering av endringen

Forslaget til kravendring er et resultat av arbeidet "Forbedringsprogram planoverganger" i 2022/2023. Arbeidet som er gjort gjennom "Forbedringsprogram PLO" har bla. vært å vurdere dagens krav og utforming for å se om noe kunne forbedres.

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Skilt, stolpe og fundament må vedlikeholdes.

3.4 S - sikkerhet

Kan bidra til økt sikkerhet ved at vi "sperrer" veien og informerer om at det ikke er tillatt å benytte planovergangen når den er ute av drift.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

3.6 Ø - økonomi

Kostnader knyttet til etablering og vedlikehold.

3.7 K - klima og miljø

Liten påvirkning.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales.

Nytt skilt
Opplysningsskilt for planoverganger som er midlertidig ute av drift (MUD)
Skiltet informerer om at planovergangen er ute av drift og at all passering er forbudt.

Planovergang midlertidig ute av drift (MUD)

Nytt krav
Skiltet skal settes opp på stolpe midt i kjørebanen på begge sider av planovergangen.

For informasjon om avtale om bruksbegrensning se:Sandkasse, plo, sikt, Avtale_om_bruksbegrensninger
5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 08:36 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 08:09 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:27 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:41 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 19:25 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:48 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!