515 2023 Endringsartikkel 3772

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3772
Forslagsdato 04.09.2023
Forslagsstiller Helen Helland
Klassifisering Nytt krav
Bok 515 Skilt
Kapittel 5 Skiltoversikt
Avsnitt 5 Skilt for planoverganger på privat veg og stasjoner
Forslagstekst == Opplysningsskilt for beredskappsoverganger ==

Skiltet informerer om at planovergangen kun kan benyttes av utrykningskjøretøy.

Opplysningsskilt for beredskappsovergang

Nytt krav
Skiltet skal settes opp på stolpe på høyre side av planovergangen på begge sider av planovergangen.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Forslaget til kravendring er et resultat av arbeidet "Forbedringsprogram planoverganger" i 2022/2023. Arbeidet som er gjort gjennom "Forbedringsprogram PLO" har bla. vært å vurdere dagens krav og utforming for å se om noe kunne forbedres.

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Skilt, stolpe og fundament må vedlikeholdes.

3.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

3.6 Ø - økonomi

Kostnader knyttet til etablering og vedlikehold.

3.7 K - klima og miljø

Har liten påvirkning.


3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales.

Nytt skilt
Opplysningsskilt for beredskappsoverganger
Skiltet informerer om at planovergangen kun kan benyttes av utrykningskjøretøy.

Opplysningsskilt for beredskappsovergang

Nytt krav
Skiltet skal settes opp på stolpe på høyre side av veibanen på begge sider av planovergangen.
5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 08:37 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 08:11 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:27 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:42 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 19:26 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:49 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!