515 2023 Endringsartikkel 3775

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3775
Forslagsdato 04.09.2023
Forslagsstiller Helen Helland
Klassifisering Nytt krav
Bok 515 Skilt
Kapittel 5 Skiltoversikt
Avsnitt 5 Skilt for planoverganger på privat veg og stasjoner
Forslagstekst == Opplysningsskilt for planoverganger hvor det er forbudt for passering==

Skiltet informerer om at planovergangen er forbudt å passere for kjøretøy lengre en henholdsvis 6 eller 10 meter.

Skilt som kan benyttes ved planoverganger som har avtale om bruksbegrensning
Plassering
Skiltet settes opp på stolpe på høyre side av sporet på begge sider av planovergangen.

Forslag om forbudsskilt:
Ringerutine for kjøretid 10 sekunder Ringerutine for kjøretid 15 sekunder

For informasjon om avtale om bruksbegrensning se:Sandkasse, plo, sikt, Avtale_om_bruksbegrensninger
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

3 Vurdering av endringen

Forslaget til kravendring er et resultat av arbeidet "Forbedringsprogram planoverganger" i 2022/2023.

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Skilt med tilhørende stolper og fundamenter er fjernet.

3.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

3.6 Ø - økonomi

Kostnader i forbindelse med etablering og vedlikehold.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler nytt skilt med tilhørende krav.

4.1 Opplysningsskilt for planoverganger hvor det er forbudt for passering

Skiltet informerer om at planovergangen er forbudt å passere for kjøretøy lengre en henholdsvis 6 eller 10 meter.

Skilt som kan benyttes ved planoverganger som har avtale om bruksbegrensning
Plassering
Skiltet settes opp på stolpe på høyre side av sporet på begge sider av planovergangen.

Forslag om forbudsskilt:
Ringerutine for kjøretid 10 sekunder Ringerutine for kjøretid 15 sekunder

For informasjon om avtale om bruksbegrensning se:Sandkasse, plo, sikt, Avtale_om_bruksbegrensninger

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Foreslår at symbolet blir mer likt trafikkskiltet "Innkjøring forbudt". Dvs. at den hvite "bommen" går lenger ut til sidene. Ellers ok --Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 13:01 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:29 (UTC) Enig med Erik, ellers ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:43 (UTC) OK --Nerbre (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 07:16 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok. Enig med kommentar fra Erik B om at streken bør lenger ut.--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 19:29 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 11:05 (UTC)

5.5 Konklusjon

Hvit stripe forlenges noe.

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!