520 2011 Endringsartikkel 186

1 Endringsinformasjon

EndringsID 186
Forslagsdato 2011-12-16
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 520
Kapittel 12
Avsnitt 6
Forslagstekst Sprøytebetongbuer

Sprøytebetongbuer kan benyttes som permanent stabilitetssikring i de fleste tilfeller, bortsett fra i enkelte områder der betongutstøping skal utføres.

Sprøytebetongbuer skal etableres med riktig teoretisk profil, og bygges opp med tilstrekkelig armering og tykkelse. Sprøytebetongbuer skal fundamenteres.

Buene skal monteres systematisk med innbyrdes avstand maks. 3 m i svakhetssoner med stor utstrekning.

Sprøytebetongbuer kan utføres enten enkeltarmert eller dobbeltarmert.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen konsekvenser.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 K - kapasitet

Ingen endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Dette er et nytt krav som anbefales tatt inn i regelverket. Sprøytebetongbuer kan i mange tilfeller erstatte full utstøpning, og er både en tid- og kostnadsbesparende metode i forhold til full utstøping.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet i godkjenningsrådet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.