520 2011 Endringsartikkel 9

Endringsinformasjon

EndringsID 9
Forslagsdato 2011-09-20
Forslagsstiller Trine Bye Sagen, Teknologistaben, Teknikk
Klassifisering Nytt krav
Bok 520
Kapittel
Avsnitt 10/2.5
Forslagstekst Vannforsyning

Vannforsyning skal finnes ved tilgangspunktene til tunnelen i samråd med redningstjenestene.

Kapasiteten skal være minst 800 liter per minutt i to timer.

Vannkilden kan være en hydrant eller en vannforsyning på minst 100 m3.

Metoden for å bringe vannet til stedet for hendelsen skal beskrives i beredskapsplanen.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

TSI-krav. Ikke relevant.

A - tilgjengelighet

TSI-krav. Ikke relevant.

M - vedlikeholdbarhet

TSI-krav. Ikke relevant.

S - sikkerhet

TSI-krav. Ikke relevant.

L - levetid

TSI-krav. Ikke relevant.

K - kapasitet

TSI-krav. Ikke relevant.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

TSI-sikkerhet i jernbanetunneler, krav nr. 4.2.2.13

Høringskommentarer

Ikke relevant.

Innstilling fra fagansvarlig

Kravet anbefales tatt inn i teknisk regelverk.

Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet i et ad hoc-møte i godkjenningsrådet. Deltakere var Christopher Schive, Ove Tovås og Frank Martinsen. Kravet er et TSI-krav og var ikke tatt med tidligere pga. en feil.

Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.