520 2012 Endringsartikkel 254

1 Endringsinformasjon

EndringsID 254
Forslagsdato 2012-02-06 15:22:47
Forslagsstiller Arnulf Robsrud
Klassifisering Nytt krav
Bok 520
Kapittel
Avsnitt
Forslagstekst I JD525 for bruer inngår regler for:

- Direkte fundamentering - Pelefundamentering - Støttekonstruksjoner - Fyllinger

Disse reglene inngår ikke i JD520 som omhandler underbygging

Det bør være en henvisning i JD525 der det står at disse rglene gjelder også for underbygging eller gjelder også alle andre fagområder i Teknisk regelverk. Vider bør det være en henvisning i JD520 om at ovennevnte regler finnes i JD525.

Nå forekommer det at noen sier at reglene for bruer gjelder bare for bruer og ikke for underbygging, overbygging eller andre fagområder.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Ved geoteknisk prosjektering av underbygning er en del krav og parametre angitt i bruregelverket som også har relevans for underbygningen, men det har manglet henvisning til disse kravene.

2.1 R - pålitelighet

N/A

2.2 A - tilgjengelighet

N/A

2.3 M - vedlikeholdbarhet

N/A

2.4 S - sikkerhet

N/A

2.5 L - levetid

N/A

2.6 K - kapasitet

N/A

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til ny tekst:

For underbygningskonstruksjoner der det er aktuelt med særskilt fundamentering, skal krav i /Bruer/Prosjektering_og_bygging/Fundamentering legges til grunn.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres