520 2012 Endringsartikkel 254

Endringsinformasjon

EndringsID 254
Forslagsdato 2012-02-06 15:22:47
Forslagsstiller Arnulf Robsrud
Klassifisering Nytt krav
Bok 520
Kapittel
Avsnitt
Forslagstekst I JD525 for bruer inngår regler for:

- Direkte fundamentering - Pelefundamentering - Støttekonstruksjoner - Fyllinger

Disse reglene inngår ikke i JD520 som omhandler underbygging

Det bør være en henvisning i JD525 der det står at disse rglene gjelder også for underbygging eller gjelder også alle andre fagområder i Teknisk regelverk. Vider bør det være en henvisning i JD520 om at ovennevnte regler finnes i JD525.

Nå forekommer det at noen sier at reglene for bruer gjelder bare for bruer og ikke for underbygging, overbygging eller andre fagområder.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

Ved geoteknisk prosjektering av underbygning er en del krav og parametre angitt i bruregelverket som også har relevans for underbygningen, men det har manglet henvisning til disse kravene.

R - pålitelighet

N/A

A - tilgjengelighet

N/A

M - vedlikeholdbarhet

N/A

S - sikkerhet

N/A

L - levetid

N/A

K - kapasitet

N/A

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til ny tekst:

For underbygningskonstruksjoner der det er aktuelt med særskilt fundamentering, skal krav i /Bruer/Prosjektering_og_bygging/Fundamentering legges til grunn.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Utbygging

ok

Bane

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres