520 2012 Endringsartikkel 279

1 Endringsinformasjon

EndringsID 279
Forslagsdato 2012-02-24 16:43:08
Forslagsstiller Arve Hustadnes
Klassifisering Nytt krav
Bok 520
Kapittel 5
Avsnitt 3.3
Forslagstekst Forslagstekst:

Sporets middel markeres med middelmerke. Middelmerke er et 50 cm lyserødt (sinoberfarget) malt felt eller en 20 cm lang lysreflekterende plate, anbrakt utvendig på begge naboskinnene i spor som møter eller krysser hverandre. Hele middelmerket skal være innenfor middel.

Begrunnelse: Det er fortsatt behov for å merke middel i skinnelivet, spesielt på usikrede sporområder. Derfor bør dette kravet gjeninnføres. Denne teksten er hentet fra gamle Trykk 401. Det kan diskuteres om man kanskje kan fjerne formuleringen om "20 cm lang lysreflekterende plate".


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet på usikrede sporområder ved tydelig merking av middel

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslagstekst bør tas inn som nytt krav mht merking middelmerke.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Godkjennes med følgende kommentar. Parentesen med sinoberfarget erstattes med relevant fargekode).

Endringen gjennomføres