520 2012 Endringsartikkel 346

1 Endringsinformasjon

EndringsID 346
Forslagsdato 2012-05-11 15:07:04
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 520
Kapittel Tunneler
Avsnitt Avsporingsindikatorer
Forslagstekst Foreslår at krav til avsporingsindikatorer inne i tunneler blir fjernet med bakgrunn i TSI SRT som ikke inneholder krav til avsporingsindikatorer ved veksler/sporsløyfer inne i tunneler.

Dagens krav:

Avsporingsindikatorer skal monteres i forbindelse med tunneler i klasse A, B og C ved følgende tilfeller:

  • foran alle dobbeltsporede tunneler eller foran dobbeltsporede tunnelrike strekninger
  • foran tunneler med kryssingsspor
  • ved veksler/sporsløyfer inne i tunnelen
  • i forbindelse med øvrige innkjørssignal inne i tunnelen

De to siste kulepunktene fjernes.

Dette er en endring som er behandlet gjennom en dispensasjonssøknad i 2008. Se vedlagt pdf fil.

Referansedokumenter Avsporingsindikatorer Lieråsen.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Avsporingsindikatorer inne i tunnel har gitt mye driftsproblemer som fører til dårlig tilgjengelighet, avvikskjøring og som kan igjen føre medføre redusert sikkerhet.

2.2 A - tilgjengelighet

Økt tilgjengelighet pga. mindre feil.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Færre objekter å vedlikeholde.

2.4 S - sikkerhet

Lavere sikkerhet for å detektere avsporinger som skjer inne i selve tunnelen, noe som kompenseres med bedre sikkerhet i forbindelse med redusert avvikskjøring.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 K - kapasitet

Økt tilgjengelighet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen tas inn i regelverket.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen godkjennes.