520 2012 Endringsartikkel 381

Endringsinformasjon

EndringsID 381
Forslagsdato 2012-06-21 13:09:50
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 520
Kapittel 11
Avsnitt 2.6 Gangbaner
Forslagstekst Gangbanens normale bredde skal være 0,8 meter og ikke 0,75 meter slik det står i TSI SRT i dag. Endringen gjøres med bakgrunn i revisjonsarbeid for TSI SRT som pågår der man ser at det ikke er samsvar mellom TSI SRT og TSI PRM.
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ikke relevant

A - tilgjengelighet

Ikke relevant

M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

S - sikkerhet

Ikke relevant

L - levetid

Ikke relevant

K - kapasitet

Ikke relevant

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Endringen tas inn i regelverket.

Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

Behandling i godkjenningsrådet

Endringen godkjennes.