520 2013 Endringsartikkel 513

1 Endringsinformasjon

EndringsID 513
Forslagsdato 2013-01-04 08:35:27
Forslagsstiller Arnulf Robsrud
Klassifisering Kravendring
Bok 520
Kapittel 8 Stabilitet
Avsnitt 2.2.2.1 Utførelse
Forslagstekst Topp av lett fylling føres maksimalt opp til 0,60 m under FP. Her legges et forsterkningslag av steinmaterialer, se Underbygning/Prosjektering og bygging/Banelegeme. Ved bruk av lettklinker og skumglass i hovedspor må det fremlegges dokumentasjon på at trykkstyrken på de lette massene er tilstrekkelig ved stort antall belastninger. Laget av lette fyllmasser skal i sin helhet kles inn med fiberduk, min. kl. III. (Jf. Underbygning/Prosjektering og bygging/Banelegeme). På sideskråningene skal det legges et dekningslag. Dekningslaget skal ha minimum tykkelse 0,6 m målt normalt på skråningen. Ved høye fyllinger (større enn 3,0 m) må dekningslagets tykkelse økes og fyllingens indre stabilitet, og eventuelle forsterkningstiltak, vurderes spesielt.

Fyllinger av lettklinker eller skumglass høyere enn 5 m skal godkjennes av Infrastruktur Teknikk Premiss og utvikling.

Ved bruk av lettklinker eller skumglass i deler av fyllingen, legges de lette massene lavest mulig i fyllingen.


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Økt. Færre stengninger/nedsettninger pga vedlikehold.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke endret.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke endret.

2.4 S - sikkerhet

Ikke endret.

2.5 L - levetid

Økt.Setninger vil minske - mindre behov for utskifting av deformert/knust masse.

2.6 K - kapasitet

Ikke endret.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Setning om dokumentasjon av trykkstyrke tas inn i regelverket.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Skriv ok fra meg . Erik

Sendt fra min iPhone

Den 24. jan. 2014 kl. 09:53 skrev "Schive J Christopher" <Christopher.schive@jbv.no>: Hei!

En endringsartikkel kom inn på overtid. Den er svært ukontroversiell da det kun omhandler et krav om dokumentasjon ved bruk av lettklinker og skumglass i lette fyllinger. Rekker dere å godkjenne i løpet av dagen?

4.2 Utbygging

I forslagsteksten fremkommer: "Infrastruktur Teknikk Premiss og utvikling" . Det er vel ikke riktig (eller gjeninnføres dette)? Ellers er forslaget ok

Organisasjonsteksten legges inn med korrekt betegnelse (Teknologi).--Christopher Schive (diskusjon) 24. jan 2014 kl. 10:44 (CET)

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres