520 2013 Endringsartikkel 547

1 Endringsinformasjon

EndringsID 547
Forslagsdato 2013-03-15 12:00:30
Forslagsstiller Else Motzfeldt, Arnulf Robsrud, Anne-Lise Berggren
Klassifisering Nytt krav
Bok 520
Kapittel 4
Avsnitt Nytt avsnitt 5.3
Forslagstekst 5.3 Krav til dokumentasjon av geoteknisk prosjektering i Jernbaneverket

Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger i UPB-prosessen skal dokumenteres i de forskjellige fasene av teknisk prosjektering slik det framgår av tabellen og vedleggene i dette avsnittet. Det er viktig å være involvert tidlig med geotekniske grunnundersøkelser og vurderinger i prosjekters planlegging.


Begrunnelse: I dag mangler det krav til dokumentasjon av geoteknisk prosjektering i JBV. I forbindelse med vår egen gjennomgang av prosjekteringsarbeid og ved uavhengig 3.partskontroll av prosjekteringsarbeid levert av JBVs geotekniske rådgivere er det påkrevet at grunnundersøkelser, beregninger og vurderinger er dokumentert på en tilfredsstillende måte.

Referansedokumenter Geoteknikk i UPB-prosessen rev. 01.03.2013.pdf]

[Geoteknisk datarapport, rev. 01.03.2013.pdf] [Geotekniske fagrapporter rev. 01.03.2013.pdf] [Geoteknisk fagrapport A rev. 01.03.2013.pdf] [Geoteknisk fagrapport B rev. 01.03.2013.pdf]

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Dokumentasjon standardiseres. Risiko for prosjekteringsfeil minkes.

2.2 A - tilgjengelighet

Færre feil gir bedre tilgjengelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre projektering gir bedre løsninger og mindre behov for vedlikehold.

2.4 S - sikkerhet

Økt sikkerhet

2.5 L - levetid

Økt levetid

2.6 K - kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Nytt krav vil stardardisere måten geoteknisk dokumentasjon utføres og stille krav til leveranser.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

ok

Endringen gjennomføres