520 2013 Endringsartikkel 570

1 Endringsinformasjon

EndringsID 570
Forslagsdato 2013-04-19 12:45:36
Forslagsstiller Roy Ramsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 520
Kapittel 10
Avsnitt 3
Forslagstekst I rapport "Vurdering av brannsikkerhet i Jernbaneverkets snø overbygg"fra sesember 2012 er det konkludert med følgende på side 3, nest nederste avsnitt:

"Basert på fare og barierevurderingen, befaringer i snøoverbygg, og ved studie av JBVs teknisk regelverk foreslår gruppen at det foretas supplering i JBVs teknisk regelverk. En tilnærming til de krav som gjelder for tunneler er hensiktsmessig. Det foreslås at det innføres et nytt avsnitt i Underbygging/Prosjektering og bygging/snø med bruk av ubrennbare byggematerialer ved nybygg og totalrenovering."

Etter at rapporten ble levert i desember 2012 er det gjort endringer i teknisk regelverk.Tunneler er blitt egen "bok". Om det skal lages egen "bok" for snøoverbygg kan vurderes. Det som er viktig er at foreslåtte endringer blir med i teknisk regelverk, ikke hvor det står!! Rapporten finner dere på Arbeidsstøtte / Arbeidsrom / Arbeidsromskatalog/ Brannsikkerhet. Trenger dere ytterligere opplysninger er det bare å ta kontakt. Roy Ramsland

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Øker med innføring av ikke brennbare materialer.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke forendret

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke forendret

2.4 S - sikkerhet

Øker med innføring av ikke brennbare materialer.

2.5 L - levetid

Øker med innføring av ikke brennbare materialer.

2.6 K - kapasitet

Ikke forendret

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

"Vurdering av brannsikkerhet i Jernbaneverkets snø overbygg", se arbeidsrom/fagrom/Sikkerhet/Brannsikkerhet/DelteDokumenter/Rapporter/Slutt%20rapport%20brann%20i%20snøoverbygg%2010.12.12.pdf

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Krav vil harmonisere med krav i tunnelboken og følge anbefalinger i utarbeidet grunnlagsrapport.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres