520 2013 Endringsartikkel 600

Endringsinformasjon

EndringsID 600
Forslagsdato 2013-06-18 15:02:16
Forslagsstiller Margareta Viklund
Klassifisering Kravendring
Bok 520
Kapittel 8
Avsnitt 2.2.3
Forslagstekst Krav om selvslukkende EPS fjernes (inneholder miljøfarlige stoffer). Tykkelse på sidedekning skal være minst 0,5 m. Figur 4 revideres.
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Miljøgevinst. Miljøfarlige stoffer (bromerte flammehemmere) fjernes.

A - tilgjengelighet

Ikke forendret

M - vedlikeholdbarhet

Selvslukkende EPS er gått ut av tilverkning. "Vanlig" EPS brukes i hele fyllingen - kostnadsbesparing.

S - sikkerhet

Ikke forendret. Brannsikkerhet opprettholdes med tykkere lag jorddedekning.

L - levetid

Økt levetid. EPS vil ligge mer beskyttet fra ytre påvirkning dekket med et tykkere jordlag.

K - kapasitet

Ikke forendret

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

kap 10.1 iTrafikverkets TK Geo

SVV Hb274, fyllinger avsnitt 2.4.3

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Forslag er i tråd med Trafikverkets og SVV krav. Produkt er gått ut av produksjon grunnet miljøhensyn.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Utbygging

OK

Bane

OK

Teknologi

ok

Konklusjon

ok

Endringen gjennomføres