520 2013 Endringsartikkel 600

1 Endringsinformasjon

EndringsID 600
Forslagsdato 2013-06-18 15:02:16
Forslagsstiller Margareta Viklund
Klassifisering Kravendring
Bok 520
Kapittel 8
Avsnitt 2.2.3
Forslagstekst Krav om selvslukkende EPS fjernes (inneholder miljøfarlige stoffer). Tykkelse på sidedekning skal være minst 0,5 m. Figur 4 revideres.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Miljøgevinst. Miljøfarlige stoffer (bromerte flammehemmere) fjernes.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke forendret

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Selvslukkende EPS er gått ut av tilverkning. "Vanlig" EPS brukes i hele fyllingen - kostnadsbesparing.

2.4 S - sikkerhet

Ikke forendret. Brannsikkerhet opprettholdes med tykkere lag jorddedekning.

2.5 L - levetid

Økt levetid. EPS vil ligge mer beskyttet fra ytre påvirkning dekket med et tykkere jordlag.

2.6 K - kapasitet

Ikke forendret

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

kap 10.1 iTrafikverkets TK Geo

SVV Hb274, fyllinger avsnitt 2.4.3

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag er i tråd med Trafikverkets og SVV krav. Produkt er gått ut av produksjon grunnet miljøhensyn.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

ok

Endringen gjennomføres